banner

Sesja Rady Gminy Czemierniki

W środę, 30 sierpnia o godzinie 10:00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Czemierniki w strażnicy OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie kworum,
b) zmiany w porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przetwórstwo na poziomie gospodarstw
5. Przygotowanie placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2017/2018 po wprowadzeniu reformy oświatowej
6. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r. i I półrocze 2017 r.
7. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.”E- innowacje JST” nr WND-POWR.02.18.00-00-013/17.przewidzianym do realizacji w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18;
b/ w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny;
c/ w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej o nr ewidencyjnym 3031 w Czemiernikach poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej;
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.;
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Odwiedziny w Izbie Regionalnej

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Konkurs plastyczny

Skomentuj