banner

Dziś Gala Promocyjna RaSIL

Dziś, 18 lutego o godz. 17.00 w sali restauracji RELAX odbędzie się Gala Promocyjna Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

To dobra okazja, by przypomnieć jego historię i działalność.

Zaczynało się skromnie – od pomysłu i kilku zapaleńców, od niezgody na stagnację i ignorowanie aktywności kulturalnej mieszkańców przez nowe władze miasta. – Idea  utworzenia Stowarzyszenia pojawiła się w 2002 roku, gdy po zmianie władzy samorządowej w mieście podupadła działalność kulturalna – wspomina prezes RaSIL-u Józef Korulczyk. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działa od grudnia 2003 r. 10 marca 2004 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bezpośrednim motywem była odmowa przez ówczesne władze miasta wsparcia wydania kolejnego numeru Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, który zaczął się ukazywać, gdy burmistrzem był J. Korulczyk.

Stowarzyszenie skupiając osoby i formy działalności kulturalnej niemile widziane przez władze miasta, stworzyło swoisty drugi obieg kultury w mieście.

W ciągu dekady Stowarzyszenie  stało się jednym z najważniejszych animatorów kultury na całej Lubelszczyźnie. Tę pozycję osiągnęło – co istotne – własnymi siłami, bez większego wsparcia władz samorządowych, a dzięki codziennej, systematycznej pracy, jednoczeniu różnych środowisk, bez blasku fleszy.

Wielość dzieł, które RaSIL inicjuje i którym patronuje, jest dziś  imponująca. Główna aktywność Stowarzyszenia skupia się na działalności wydawniczej, popularnonaukowej i kulturalnej, ale również wspiera ono i promuje inicjatywy gospodarcze.  RaSIL jest wydawcą Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, poza tym wydaje pozycje książkowe, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych, organizuje sesje naukowe, wystawy, uroczystości patriotyczne, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne.

Statuetki Radzyński Niedźwiadek przyznawane są najlepszym samorządowcom, przedsiębiorcom i animatorom kultury. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych od 2012 roku prowadzi portal internetowy radzyninfo.pl.

W ramach Stowarzyszenia działa Kapituła Konkursu „Bakałarz Radzyński oraz Konfraternia “Kozirynek”. Działalność RaSIL-u ubogacił “Radzyń Wyklęty” oraz współpraca ze zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”, I Szczepem Harcerskim “Infinity.” Corocznie stowarzyszenie przyznaje nagrody w konkursie “Promujemy Najlepszych”.

Stowarzyszenie swą działalnością wykracza poza środowisko lokalne, podejmuje albo włącza się w inicjatywy regionalne i ogólnopolskie, odnosi na tym polu znaczące sukcesy – podkreśla Józef Korulczyk. – Nasza działalność jest dostrzegana i doceniana przez samorządy i różne instytucje na południowym Podlasiu i Lubelszczyźnie, a nawet w kraju, co bardzo cieszy – dodaje prezes.

W 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 2, a w 2013 – 3 punkty za publikację artykułu na łamach  Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.W najnowszej ocenie parametrycznej radzyński rocznik naukowy to już 7 pkt. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost.

  To wyraz uznania dla wysokiego poziomu merytorycznego i zachęta dla naukowców z Polski do publikacji na łamach RRH.  Dzięki temu Radzyń stał się rozpoznawalnym ośrodkiem naukowym, choć nie ma w niej uczelni wyższej. Stowarzyszenie w 2014 roku obchodziło 10-lecie swej działalności.Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 września w sali kina.Uświetniły je występ kabaretowy Jana Pietrzaka oraz orkiestra akordeonowa Radzyńskiej Szkoły Muzycznej Arti Sentemo.

***

A jaki przebieg będzie miała tegoroczna Gala?

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Dzień Babci i Dziadka w Tchórzewie

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dziś królowała zumba!

Skomentuj