banner

Spotkanie Profilaktyczne w Woli Osowińskiej

W dniu 14 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych odbyły się zajęcia profilaktyczne z udziałem terapeuty Piotra Stępniaka, który wraz z trzyosobowym zespołem w składzie: Elżbieta Stępniak, Małgorzata Wnuk-Lipińska, Łukasz Chmielecki poprowadzili spotkanie dla uczniów naszej szkoły. Zaproszeni goście przybyli z misją autorskiego programu S.N.A.P. – Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Głównym celem spotkania było zachęcenie młodzieży, wchodzącej w dorosłe życie do tego, aby potrafili powiedzieć „NIE” dealerom promującym narkotyki, alkohol, dopalacze, aby poznali brutalną prawdę o uzależnieniach i przemocy oraz zastanowili się nad sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień. Pan Piotr Stępniak poprzez swoją przeszłość stara się pokazać młodzieży konsekwencje złego stylu życia, jednocześnie pokazując swoją przemianę i wskazując dobrą drogę wyjścia.

Prowadzącym zajęcia chodziło o przekonanie młodzieży, że nie może, w środkach odurzających szukać pocieszenia, sposobu na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami. Spotkanie oparte było na świadectwie życia, dzieleniu się prowadzących osobistymi przeżyciami, a atrakcyjna forma przekazu (muzyka, śpiew, pokaz audiowizualny) była dostosowana do potrzeb i możliwości percepcyjnych słuchaczy. Klimat stworzony przez prowadzących powodował, że uczniowie w skupieniu i z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Było to również spotkanie mówiące o poznaniu Jezusa Chrystusa i  Jego ogromnej miłości do każdego człowieka. Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartości zarówno prowadzących, jak i uczestników. Cechowało się autentyzmem i ogromnych zaangażowaniem emocjonalnym.
Organizatorem spotkania była Powiatowa Komenda Policji w Radzyniu Podlaskim, która wraz z innymi placówkami oświatowymi podejmuje działania w ramach realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Szczególne podziękowania szkolna społeczność kieruje pod adresem Rzecznika Komendy Policji Pana Piotra Muchy oraz Krzysztofa Jonasza, który zainicjował to przedsięwzięcie w naszej szkole. Dziękujemy! (zdj.:E. Facon)

Licealiada powiatowa w piłce siatkowej chłopców

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Pora trochę się poruszać

Skomentuj