Sprawozdanie z działalności RaSIL w 2016 r.

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działa od grudnia 2003 r. 10 marca 2004 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000199220 Liczy 31 członków. W ramach stowarzyszenia działają: Konfraternia „Kozirynek” oraz „Radzyń Wyklęty”. Stowarzyszenie współpracuje ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, radzyńskimi harcerzami ,Zarządem Oddziału NSZZ Solidarność, Echem Katolickim oraz gminami powiatu radzyńskiego RaSIL prowadzi działalność … Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności RaSIL w 2016 r.