banner

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

Podczas niedzielnej Gali RaSIL, prezes Józef Korulczyk podsumował ubiegłoroczną działalność Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działa od grudnia 2003 r. 10 marca 2004 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000199220 Liczy 32 członków.
W ramach stowarzyszenia działają: Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”, Konfraternia „Kozirynek” oraz „Radzyń Wyklęty”.
Stowarzyszenie współpracuje ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, radzyńskimi harcerzami, Zarządem Oddziału NSZZ Solidarność oraz Echem Katolickim
RaSIL prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje naukowe, uroczystości patriotyczne, wystawy, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne.
Członkowie Stowarzyszenia są organizatorami uroczystości patriotycznych. Byliśmy inicjatorami obchodów upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego pomordowanych w lesie Baran w Kąkolewnicy i co roku bierzemy udział w uroczystosciach organizowanych przez władze gminy Kąkolewnica.
W 2015 roku wspólnie z Zarządem oddziału NSZZ Solidarność zorganizowaliśmy obchody 35-lecia jej powstania.W uroczystościach uczestniczył przyjaciel błogosłowianego księdza Jerzego Popiełuszki ksiądz Stanisław Małkowski.
Obchodom towarzyszyła zorganizowana przez nas wystawa
Wspólnie ze związkiem w parafii Świętej Trójcy zorganizowaliśmy obchody rocznicy stanu wojennego. Uroczystości uświetniła akademia przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Białej.
W 2015 roku po raz drugi został zorganizowany Marsz Żołnierzy Wyklętych. Byliśmy jednym z głównych jego organizatorów.Tradycyjnie już RaSIL należy do współorganizatorów corocznych spotkań opłatkowych prawicy.
W 2015 roku uczestniczyliśmy w obchodach 70-lecia WiN.
Dzięki naszemu wsparciu uroczystościom towarzyszyły występy zespołów Irydion i Zjednoczony Ursynów.
Uczestniczyliśmy też w organizacji radzyńskiego wyjazdu na Marsz Niepodległości.

Na działalność wydawniczą RaSIL w 2015 roku składają się:
– 13. tom „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”
– „Kozirynek” mr XIX-XX, motyw przewodni „Baśń”
– Andrzej Chojnacki „Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego”
– tomik poezji Janusza Szalasta „Blask świętości”
– tomik poezji Gertrudy Banachowicz „Odzyskany czas”
– tomik poezji Bogdana Czeżyka „Wolne żarty nie na żarty”
– Szczepan Korulczyk „Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989-2009”
– Jadwiga Jonasz „Dzieje Brzostówca i okolic. Tom 1”
– ks. Witold Kobyliński „Kazania. Tom 2.”
– „Felieton radzyński” – zbiór felietonów z portalu Radzyninfo
– dodruk „Ziemi Radzyńskiej 1939-1944”oraz 1815-1830

Spotkania, działalność promocyjna:
W styczniu odbyło się spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Owsianym.Jego tematem był Madagaskar.
Biblioteka Miejska zorganizowała wieczór poezji Piotra Bogdanowicza. Wydawcą jego tomiku było nasze stowarzyszenie. W ubiegłym roku odbyły się dwa spotkania promocyjne poświęcone naszym publikacjom.Promocji Koziegorynku towarzyszył występ Tomasza Dymka Dolara, a promocji Felietonu Radzyńskiego występ Michała Musiatowicza.
W Warszawie w Muzeum Etnograficznym odbyła się promocja albumu Walizka Jozefa Karłowicza

Konkursy i nagrody:

W 2015 roku RaSIL zorganizował następujące konkursy
– konkurs wiedzy o Oranżerii
– konkurs wiedzy o wojnie z bolszewikami
– konkurs wiedzy o Orlętach Radzyń
– konkurs wiedzy o WiN
– konkurs wiedzy o Janie Pawle II
– konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność”
– konkurs wiedzy o stanie wojennym
– konkurs wiedzy o „Kozimrynku”
– konkurs wiedzy o RaSIL
– konkursy Bakałarz i Promujmy Najlepszych
oraz ufundował nagrody
– w turnieju szachowym im. Eugeniusza Paśnikowskiego
– w konkursie Ligi Historycznej organizowanym przez Gimnazjum nr 2
– w turnieju piłki ręcznej w Ulanie

Inne:
– RaSIL samodzielnie prowadzi portal internetowy www.radzyninfo.pl Redaktorem naczelnym jest Jakub Hapka.W bardzo szybkim tempie rośnie popularność.W ciągu roku ilość wejść na portal się podwoiła.Obecnie oscyluje ona średnio około 5000 wejść dziennie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podniosło punktację „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” do 7 pkt. Jest to najwyższy wskaźnik w województwie, pomijając wydawnictwa uczelniane.
RaSIL udzielił pomocy harcerzom w ufundowaniu sztandaru

Władze Stowarzyszenia:
Zarząd:
Józef Korulczyk – prezes
Dariusz Magier- wiceprezes
Jerzy Woźniak- sekretarz
Paweł Żochowski- skarbnik
Agnieszka Gątarczyk – członek
Andrzej Klimiuk – członek
Zbigniew Makarski – członek

Gala Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Biała: 31-letnia kobieta ranna w wypadku

Skomentuj