banner

Stypendia Wójta Gminy Kąkolewnica

Dnia 28 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Wójta Gminy najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Kąkolewnica w roku szkolnym 2017/2018.

Najzdolniejsi uczniowie z terenu Gminy Kąkolewnica, będący jej mieszkańcami otrzymali stypendium Wójta Gminy Kąkolewnica za wysokie wyniki  w nauce, wysokie osiągnięcia w sporcie oraz wysokie osiągnięcia w  dziedzinie twórczości artystycznej  w roku szkolnym 2017/2018.

    Uroczystość wręczenia stypendiów otworzyła Agnieszka Sobota – Kierownik Referatu Administracji i Oświaty, która powitała przedstawicieli samorządu gminnego: Zbigniewa Ładnego – Wójta Gminy Kąkolewnica , Marka Króla – Przewodniczącego Rady Gminy, Marka Matejka – Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Sportu, Krystynę Matejek – Inspektor Urzędu Gminy, dyrektorów szkół, nauczycieli, wyróżnionych uczniów i ich rodziców/opiekunów.

Do Urzędu Gminy wpłynęło 121 wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w sporcie oraz wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Na mocy decyzji Wójta Gminy Kąkolewnica pozytywnie rozpatrzono 115 wniosków  ( 6 otrzymały decyzje odmowne – niezgodne z zapisami regulaminu).
Dla uczniów szkół podstawowych zostało przyznane – 75 stypendia, natomiast dla uczniów gimnazjów oraz klas gimnazjalnych – 40 stypendia.
Aby otrzymać Stypendium Wójta Gminy Kąkolewnica za wysokie wyniki w nauce należy otrzymać średnią ocen:  w Szkole Podstawowej – 5,0 ; w Gimnazjum –  4,9.
Stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymało 78 uczniów, 34 uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy za wysokie osiągnięcia w sporcie, w którym dominującą dyscypliną sportową była piłka nożna:
Szkoła Podstawowa w Kąkolewnicy:
I miejsce w Wojewódzkim Finale Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt co dało awans do udziału w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt gdzie drużyna zajęła VI miejsce,
V  miejsce w finale wojewódzkim XVIII edycji Turnieju ,, Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku’’ w kategorii U-10 dziewcząt,
VIII miejsce w województwie „Igrzyska Dzieci w szachach drużynowych”,
IX  miejsce w finale wojewódzkim XVIII edycji Turnieju ,, Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku’’ w kategorii U-12 dziewcząt.
Uczniów do udziału w zawodach przygotowywał Pan Krzysztof Brygoła –  nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Oświatowym Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy.
     Szkoła Podstawowa w Polskowoli:
XVII miejsce w finale wojewódzkim – tenis stołowy indywidualny
Ucznia do udziału w zawodach przygotowywał Pan Łukasz Wysokiński –  nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Oświatowym w Polskowoli.
Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy:
II miejsce – Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt.
Uczniów do udziału w zawodach przygotowywał Pan Cezary Michaluk  – nauczyciel wychowania fizycznego  Zespole Oświatowym – Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy.
Stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymało 3 uczniów: finaliści wojewódzkich konkursów w dziedzinie –  muzyka.
Uczniów do udziału w konkursach przygotowywała Pani Bożena Wawryniuk –  nauczyciel Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy.
Imponująca liczba tegorocznych stypendystów oraz sukcesy jakie uzyskali w bieżącym roku świadczą niewątpliwie o tym, że dzieci i młodzież z terenu naszej gminy chętnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności.
Podziękowania otrzymali również rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Spotkanie uświetnili swoimi występami tegoroczni stypendyści potwierdzając wysoki poziom artystyczny.
Uroczyste wręczenie stypendiów najlepszym uczniom , odbyło się z inicjatywy Zbigniewa Ładnego – Wójta Gminy Kąkolewnica, który pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, w sporcie oraz w dziedzinie artystycznej. Dyrektorom i nauczycielom podziękował za przekazaną wiedzę, umiejętności, współpracę i zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły. Rodzicom podziękował za wsparcie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka.

Rywalizacja dzieci i podsumowanie III Biegu Pamięci Dywizjonu 303

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Hunter w Komarówce

Skomentuj