banner

Święto Szkoły Podstawowej Nr 1

W styczniu 1963 roku, w setną rocznicę narodowego zrywu, Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała imię Bohaterów Powstania Styczniowego. Wczoraj, 13 stycznia 2017 roku szkolna społeczność obchodziła swoje imieniny.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele Św. Trójcy. Dalsza część odbyła się w budynku szkoły. W murach placówki gościli: burmistrz miasta, Jerzy Rębek, wiceburmistrz, Tomasz Stephan, przewodniczący Rady Miasta, Adam Adamski oraz nauczyciele-emeryci. Zgromadzonych powitała dyrektor, Danuta Bukryj-Pałka.

Jedną z bohaterek akademii była spersonifikowana Ojczyzna, opowiadająca o dziejach naszego narodu.

Święto szkoły było także okazją do podziękowań dla dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników placówki.

W dniu tak uroczystym życzymy, by każde pokolenie, przekraczające progi tej szkoły, było lepsze od poprzedniego, tak charakterem jak i umysłem. My także przyłączamy się do wypowiedzianych życzeń.

Ferie w Gminie Borki

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Ich pierwszy bal

Skomentuj