banner

Walne zebranie RaSIL

8 czerwca odbyło się coroczne walne zebranie członków Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

W zebraniu tym uczestniczyło 18 członków na ogólną ilość 29 członków. Sprawozdanie z działalności za rok 2017 przedstawił prezes Stowarzyszenia, Józef Korulczyk.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Józef Korulczyk (prezes), Dariusz Magier (wiceprezes), Paweł Żochowski (skarbnik), Jerzy Woźniak (sekretarz), Agnieszka Gątarczyk, Andrzej Klimiuk, Zbigniew Makarski (członkowie) jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Informacje na temat działalności portalu Radzyninfo, którego wydawcą jest Stowarzyszenie, złożył redaktor naczelny Jakub Hapka. Zespół redakcyjny portalu liczy 23 osoby. Coraz więcej osób czyta portal. W maju ilość dziennych wejść codziennie przekraczała 5 tysięcy, a bywały dni, w których wynosiła około 10 tysięcy. Portal ma już prawie 2300 polubień na Facebooku.

Na prośbę zebranych prezes Józef Korulczyk przedstawił plany wydawnicze na rok 2018. Ukazał się już pierwszy zeszyt „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. W druku są już: książka Marii Krawczyk „Płudy koło Radzynia” oraz „Dzieła wybrane” Jana Kołkowicza. Planowane jest wydanie następujących pozycji:

– album „Dwory i pałace w powiecie radzyńskim”

– „Okupacja niemiecka w powiecie radzyńskim”

– „Twarze radzyńskiej bezpieki”

– drugi zeszyt „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”

– „Historia Szkoły Podstawowej w Brzostówcu”

W listopadzie RaSIL zorganizuje sesję naukową na temat „Radzyńskie drogi do niepodległości”.

Archiwum – „Co wy właściwie tutaj robicie?”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zespoły taneczne spotkają się po raz 11-ty w Ulanie

Skomentuj