banner

Wkrótce Sesja Rady Gminy

W najbliższy czwartek 15 lutego o godz. 10:00 rozpocznie się Sesja Rady Gminy. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Sprawy organizacyjne:
stwierdzenie quorum
przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Wystąpienia zaproszonych gości,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Wnioski, zapytania i interpelacje,
7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2018 r.
b) uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2018  r.
c) wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  wsi Paszki Małe oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radzyń Podlaski dla niepublicznych przedszkoli ;
e) określenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski.
f) zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania członków do prac Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2018  r.
9. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
10. Sprawy bieżące
11.  Zamknięcie obrad.

Woda, śnieg i bieg, czyli kolejna odsłona aquathlonu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Biała Niedziela w Komarówce Podlaskiej

Skomentuj