banner

Wniosek na dotację dla „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” odrzucony przez miasto

Urząd Miasta opublikował wyniki konkursu na realizację zadań w zakresie kultury. Wniosek Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na dofinansowanie „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” został odrzucony. Dziwi taka decyzja.

„Radzyński Rocznik Humanistyczny” wydawany jest od 15 lat. Znany jest w całej Polsce i promują miasto. Doceniony został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które  umieściło go na liście czasopism punktowanych przez ministerstwo. Za artykuły umieszczone w nim można dostać 7 punktów. Jest to najwyższa punktacja w województwie, pomijając wydawnictwa uczelniane. Można go czytać w wersji elektronicznej. Serwis BazHum przygotowany przez Muzeum Historii Polski udostępnił przez sieć internetową 100 tysięcy artykułów z polskich czasopism humanistycznych. Wśród nich są wszystkie artykuły z „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”.

Jesteśmy przekonani, że o odrzuceniu wniosku zadecydowały względy pozamerytoryczne. Przypominamy, iż środki na dotacje są przeznaczone z budżetu miasta, a nie prywatnej kieszeni burmistrza. Wobec tego o ich przeznaczeniu powinny decydować względy merytoryczne, promocja miasta, wysoki poziom czasopisma, uznanie instytucji znanych w kraju i województwie, a nie negatywny stosunek do RaSIL.

Przez lata, do czasu zmiany przepisów, rocznik był finansowany przez ministerstwo. Wspierają go, radzyńskie instytucje: Spółdzielnia Pracy „Simena”, Bank Spółdzielczy, Bimiz Food, PSS „Społem”. Nie wspierają go spółki miejskie.

Rocznik z 2 grudnia 2018 roku obchodził jubileusz wydania 15. numeru. Gośćmi jubileuszu byli posłowie, samorządowcy, dyrektorzy instytucji. Były pochwały, gratulacje, listy z podziękowaniami.

02018_01_26_14_07_14

Z wnioskowanych 8 400, 00 dotacji na organizację konferencji naukowej „Radzyńskie dążenia do niepodległości” otrzymał 3 000,00 zł.

Bez śniegu, ale z dobrą zabawą

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Miasto posiada ponad 50 ha na Maryninie

Skomentuj