Zapiecek przyznaje granty na działania międzypokoleniowe i wydanie publikacji