banner

Zaproszenie na X Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych

14 czerwca 2017 r., o  godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie odbędzie się X Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.

CELE KONKURSU:

 • Aktywne uczestnictwo w kulturze.

 • Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej

 • Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych

 • Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.

 • Integracja środowiska tanecznego.

UCZESTNICY KONKURSU:

– Zespoły taneczne działające przy placówkach kulturalnych i oświatowych.

KATEGORIE TANECZNE:

– TANIEC WSPÓŁCZESNY

-TANIEC NOWOCZESNY (oprócz formacji tańca towarzyskiego, zespołów folklorystycznych, grup cheerliders, tap dance, zespołów tańca irlandzkiego)

KATEGORIE WIEKOWE:

  • dzieci od 6 do 9 lat,

 • juniorzy od 10 do 13 lat,

  • młodzik od 14 do 16 lat

  • młodzież od 17 do 18 lat.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Kartę zgłoszeniową należy przesła

 • w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r. na adres organizatora gok@ulanmajorat.pl w tytule wiadomości wpisując

X Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego lub:

Gminny Ośrodek Kultury Ulan-Majorat 51

21-307 Ulan-Majorat

 • Nieczytelna lub nieprawidłowo uzupełniona karta zgłoszenia nie będzie uwzględniania. – Grupy taneczne prezentują jeden taniec w danej kategorii tanecznej i wiekowej.

 • Przynależność do grupy wiekowej zależy od 2/3 członków grupy.

 •  Członkowie grup tanecznych w dniu konkursu powinny mieć  ze sobą dokument potwierdzający wiek uczestnika konkursu np. legitymacja szkolna.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 • Grupy taneczne będą ocenianie przez niezależne jury według kryteriów artystycznych takich jak: oryginalnoś

 • pomysłu choreograficznego, rytmicznoś

 • , dobór repertuaru, kostiumów i choreografii do grupy wiekowej, niepowtarzalny wyraz artystyczny.

 • Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

 • Jury przyzna nagrody rzeczowe w postaci pucharu w każdej kategorii tanecznej za I, II, III miejsce.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ich instruktorzy podziękowania.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej.

 • Za rzeczy pozostawione w szatni i miejscach ogólnie dostępnych Organizator nie odpowiada.

 • W szatniach powinny znajdowa

 • się wyłącznie osoby z zespołu i ich opiekunowie.

 • Podpisując kartę uczestnictwa biorący udział w konkursie i jego opiekun wyrażają zgodę:

  • na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami;

  • na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku ( w formie zdję

  • i filmów) do dokumentacji i promocji Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Sprawcy włamania ustaleni

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Sprawdzili swą wiedzę o krajach niemieckojęzycznych

Skomentuj