banner

Zawody pływackie

W środę, 7 lutego o godz.11.00 na pływalni Aqua-Miś odbędą się zawody pływackie dla dzieci.

Cele imprezy
– popularyzacja pływania jako dobrej formy aktywnego wypoczynku.
– wprowadzenie elementów rywalizacji zawodników uczących się pływać w szkółkach
pływackich i trenujących w sekcjach pływackich klubów sportowych
– doskonalenie umiejętności pływackich dzieci i młodzieży

Organizator
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 10.45 w sekretariacie MOSiR / ul. Sikorskiego 15a – pływalnia „Aqua-Miś”

Sprawy organizacyjne
– zawodnicy niepełnoletni zgłaszają się na zawody wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) lub z pisemną
zgodą na udział w zawodach od rodziców (lub opiekunów prawnych)
– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia
i zapoznaniem się z Regulaminem Pływalni
– udział w imprezie jest równoznaczny ze zgodą na robienie zdjęć i umieszczaniu ich w prasie lokalnej
i w internecie
– wejście na rozgrzewkę od godz. 10.00
– Biuro Zawodów /Sekretariat MOSiR / czynne w godz. 9.30 – 10.45

Nagrody
W każdej kategorii zwycięzca otrzyma statuetkę, pierwsze trójki zawodników upominki a wszyscy uczestnicy zawodów pamiątkowe dyplomy
We wszystkich sprawach spornych oraz nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny.

 

Grała Liga Relax

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dzień Babci i Dziadka w „Dzwoneczku”

Skomentuj