banner

Zmiany w budżecie

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta podjęta została uchwała zmieniająca budżet miasta na bieżący rok.

– Koniec roku wymusza pewne działania, które mają zoptymalizować wykonanie budżetu. Stąd też konieczne są autopoprawki – wyjaśniała Skarbnik Miasta, pani Anna Woźniak.

Przewidywane dochody miasta określono na 63 607 609 złotych. Dochody bieżące określono na 59 121 524 złote. Dochody majątkowe zaś na kwotę 4 486 085 złotych.

Przewidywane wydatki określono zaś na kwotę 68 527 609 złotych. Z tego wydatki bieżące pochłonąć mają 58 091 711 złotych. Wydatki majątkowe zaś pochłoną 10 435 898 złotych.

Ogłoszono także utworzenie rezerwy w budżecie miasta o wysokości 519 tysięcy złotych.

Uchwała o zmianach w budżecie została przyjęta większością 10 głosów przy 2 wstrzymujących się.

Niecodzienny gość w przedszkolu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wolontariuszka z Branicy Radzyńskiej w Dzień dobry Polsko TVP!

Skomentuj