Czy w ciągu 2017 r. długi miasta ulegną podwojeniu?