banner

Zmiany w Przedszkolu Miejskim

Na funkcję p.o. dyrektora Przedszkola Miejskiego została powołana Anna Fijałek. Burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek nominację wręczył 24 czerwca, dziś w obecności pracowników placówki i sekretarza Miasta Roberta Targońskiego odbyło się wprowadzenie nowej dyrektor w obowiązki.  Nominacja ta ma związek z odwołaniem Anny Koczkodaj z funkcji dyrektora z dniem 22 czerwca, co z kolei było wynikiem audytu przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim.

Przypomnijmy, że kontrole prowadzone od grudnia 2014 do lutego 2015 wykazały liczne nieprawidłowości, m.in. w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, procedur wydatkowania środków finansowych, gospodarki finansowej. W wyniku ugody z Burmistrzem Miasta Jerzym Rębkiem Anna Koczkodaj zrezygnowała z pełnienia funkcji dyrektora, przy czym miała ją sprawować jeszcze do końca sierpnia.

Jednak 22 czerwca zarządzeniem Burmistrza została odwołana ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Przyczyną były, jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, kolejne rażące nieprawidłowości w kierowaniu przedszkolem oraz przekonanie organu prowadzącego, że nie jest ona w stanie podjąć działań naprawczych w przedszkolu.

Zawierając ugodę z byłą już dyrektor Anną Koczkodaj, oczekiwałem, że podejmie ona działania naprawcze w obszarach wskazanych przez audytora. Tymczasem z zaskoczeniem przyjąłem fakt, że kontynuowany był wcześniejszy styl zarządzania placówką i nie tylko nie były prostowane wcześniejsze nieprawidłowości, ale pojawiły się nowe – tłumaczy burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek. – Jest to niezgodne z moimi oczekiwaniami. Aby nie eskalować problemów i nieprawidłowości, podjąłem decyzję o natychmiastowym odwołaniu pani Anny Koczkodaj z funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego i powołaniu na jej miejsce Anny Fijałek. Te decyzje podjąłem z pełnym przekonaniem i czystym sumieniem podsumował burmistrz Radzynia.

Dotychczasowa dyrektor będzie pracowała na stanowisku przedszkolanki.

Anna Fijałek od 31 lat pracuje w Przedszkolu Miejskim w Radzyniu, 3 lata zajmowała stanowisko kierownicze. Funkcję p.o. dyrektora będzie pełnić do 24 kwietnia 2016 r., po czym zostanie zorganizowany konkurs na dyrektora placówki.

Jest to osoba, którą darzę zaufaniem i sądzę, że będzie w stanie usunąć wykazane w czasie kontroli nieprawidłowości – mówił burmistrz Jerzy Rębek .

Bardzo dobrze znam problemy Przedszkola Miejskiego, nie ukrywam, że staję przed trudnym wyzwaniem. Liczę na wsparcie całego zespołu. Zrobię wszystko, by współpraca z pracownikami i burmistrzem układała się bardzo dobrze – zadeklarowała Anna Fijałek.

Współpracownicy bardzo dobrze przyjęli nominację – gratulowali nowej dyrektor, wyrażali radość i chęć współpracy.

Wczoraj również wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Jadwiga Napłoszek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji – co było konieczne ze względów proceduralnych. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej będzie rozważana jej kandydatura na wicedyrektor placówki.

Burmistrz Jerzy Rębek dodaje, że został zatwierdzony projekt organizacji pracy przedszkola, nikt z pracowników nie stracił pracy. – Zależy mi na przedszkolu, chcę, żebyście Państwo spokojnie pracowali, żeby współpraca z dyrektorem układała się harmonijnie – mówił włodarz Miasta Radzyń.

Uwaga na oszustów „na wnuczka”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Już 2 lipca przekazanie Pałacu Potockich miastu!

Skomentuj