banner

Zostań sponsorem Radzyńskiego Rocznika

Jesienią tego roku ukaże się kolejny już tom „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. Czasopismo wydawane jest społecznie dla lokalnej społeczności, ale zasięg ma jak najbardziej globalny. Redakcja zaprasza osoby fizyczne i prawne do wsparcia wydawania rocznika.

Przymierzając się do wydania 15 tomu i nie posiadając strategicznego sponsora oraz wsparcia instytucjonalnego ze strony administracji, postanowiliśmy zbliżyć jeszcze bardziej Rocznik do odbiorcy uruchamiając formułę sponsoringu. Uprzejmie prosimy osoby fizyczne i prawne, Czytelników i Autorów pisma, a także wszystkie osoby zaprzyjaźnione i mające świadomość znaczenia istnienia czasopisma naukowego dla Radzynia i regionu, o finansowe wsparcie jego procesu wydawniczego. Wszyscy sponsorzy, bez względu na wysokość udzielonego wsparcia, zostaną uhonorowani na łamach czasopisma i jego stronie internetowej oraz otrzymają każdy numer nowo wydawanego czasopisma.

Wsparcia można udzielać na konto Wydawcy:
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
16 8046 0002 2001 0000 5182 0001
w opisie wpłaty należy podać: RRH oraz dane sponsora

„Radzyński Rocznik Humanistyczny” to czasopismo naukowe, które publikuje efekty badań z zakresu nauk humanistycznych z przewagą tematyki historycznej. Swoim zainteresowaniem obejmuje głównie miasto Radzyń Podlaski i ziemię radzyńską, nie stroni jednak także od podejmowania tematyki regionalnej, makroregionalnej oraz ogólnej. Poza recenzowanymi materiałami naukowymi zamieszcza wspomnienia o przeszłości miasta oraz artykuły upamiętniające jego dzień dzisiejszy. Pierwszy tom pisma ukazał się w 2001 roku. Dotychczas opublikowaliśmy 68 artykułów dotyczących historii Radzynia i ziemi radzyńskiej, 63 artykuły dotyczące historii ziem sąsiednich, 35 artykułów dotyczących dziejów regionu oraz 9 artykułów ogólnohistorycznych. Wszystkie dostępne są w formule Open Access na stronie internetowej rocznika: http://radzynskirocznik.pl.

Rocznik jest uznanym na rynku naukowym czasopismem, z doświadczoną Redakcją, umiędzynarodowioną Radą Naukową i gronem uznanych Recenzentów. Indeksowany jest m.in. przez The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i Index Copernicus International.

W czasie ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał 7 punktów, co plasuje „Radzyński Rocznik Humanistyczny” na górnej półce naukowych czasopism historycznych w regionie.

Dołącz do grona Fundatorów „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”!

Dariusz Magier

archiwozof

Festyn sportowo-rekreacyjny w Kocku! Zobacz Górnika Łęczna na żywo!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Mali goście w radzyńskiej komendzie

Skomentuj