banner

Radny Jakubowski. Krytyka rzeczywista czy „pijar”?

Na sesjach Rady Miasta dużą aktywność wykazuje radny Jakub Jakubowski. Krytycznie ocenia działania burmistrza Jerzego Rębka. Zadanie to nie jest specjalnie trudne, patrząc na jakość działań obecnego włodarza miasta.

Nasuwa się jednak pytanie, czy jest to krytyka rzeczywista czy tylko uprawianie „pijaru”? Zadawane pytania często pojawiają się też na portalach internetowych, a interpelacje radnego nie dają żadnego efektu. Po trosze jest to skutkiem jego wcześniejszych zachowań na sesji Rady Miasta. Nie słyszeliśmy, by pan radny w kluczowych sprawach, jak przejęcie pałacu przez miasto czy zamiana działek, był przeciw uchwałom Rady. To nasz portal jako pierwszy odkrył i opisał aferę z zamianą działek z panem Tarkowskim.

W Radzie Powiatu opozycja w poprzedniej kadencji potrafiła „odkręcić” sprzedaż parkingu na ul. Dąbrowskiego czy doprowadzić do przyjęcia swego wniosku dotyczącego remontu dróg powiatowych wspólnie z gminami. W obecnej Radzie Miasta tego typu działań nie widać.

Radny Jakubowski czasami potrafi podejmować zdecydowane działania. Kiedy na Placu Wolności została zorganizowana wystawa przeciw homoseksualizmowi, zgłosił na prokuraturę wniosek przeciw jej organizatorom. Dlaczego nie zgłosił takiego wniosku do prokuratury przy zamianie działek, kiedy gołym okiem widać było, że jest to afera, lub gdy burmistrz podwójnie zapłacił za solary (przekroczenie kompetencji i niegospodarność). Nie potrafił wyegzekwować od burmistrza opublikowania rejestru umów. Jako radny ma możliwość (trzeba tylko trochę wysiłku), by taki rejestr sporządzić i opublikować.

Dzieci wojny

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

No i co?

Skomentuj