banner

Sprostowanie

W artykule anonimowego autora pod tytułem Radny Jakubowski. Krytyka rzeczywista czy »pijar«?opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2018 roku na portalu radzyninfo.pl, którego redaktorem naczelnym jest Jakub Hapka, podano nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania.

Nieprawdą jest, że jako radny nie sprzeciwiłem się w 2015 roku zamianie działki z zasobów miasta przy ulicy Armii Krajowej na działkę przy ul. Budowlanych. Wręcz przeciwnie – byłem jedynym radnym, który przeciwstawił się tej uchwale, co wynikało z moich zastrzeżeń do tego pomysłu. Jako jedyny radny wyartykułowałem podczas sesji, na której była podejmowana w/w uchwała, zastrzeżenia co do celowości tego działania. Jest to udokumentowane w protokole z sesji.

Drugą nieprawdziwą informacją jest przypisanie mi zgłoszenia na prokuraturę wniosku przeciwko organizatorom wystawy przeciw homoseksualizmowi. W rzeczywistości nigdy takiego wniosku nie przygotowywałem i nie składałem. Jeśli ktokolwiek zgłosił ten fakt prokuraturze, to mogło to wynikać z działań podjętych przeze mnie, a wyrażających sprzeciw wobec inicjatywy umieszczenia kontrowersyjnej wystawy w centrum Radzynia. Nie inspirowałem natomiast takiego wniosku, ani nie znam personaliów osoby, która go przygotowała i złożyła.

Wyrażam ubolewanie, że portal radzyninfo.pl publikuje niepodpisane nazwiskiem autora, nieprawdziwe i przygotowane w nierzetelny sposób treści dotyczące mojej osoby.

Autor:

Jakub Jakubowski

Radny Rady Miasta Radzyń Podlaski

Autograf

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wyjaśnienie

Skomentuj