banner

Wspomnienia Karola Hurko, cz. 25

Kalwaria – Bazylika Grobu Pańskiego. Wzgórze obok Starej Jerozolimy zwane Golgotą. Tutaj ukrzyżowano Zbawiciela. Na tym miejscu wybudowana została Bazylika Grobu Pańskiego. Bardzo obszerna, stara świątynia.

Centrum Bazyliki to Kalwaria. Ołtarz drogocenny z wizerunkiem Zbawiciela na krzyżu. Tu jest miejsce śmierci Pana Jezusa. Przed ołtarzem, w posadzce wielka srebrna gwiazda, taka jak w miejscu Narodzenia Pana Jezusa w Grocie Narodzenia w Betlejem. Obok ołtarz Matki Boskiej Bolesnej z przepięknym obrazem, tak bardzo wyrażającym boleść Najświętszej Marii Panny, kiedy stała pod krzyżem. Oprawa obrazu złota i bardzo dużo drogocennych wot.

Dalej jest kaplica Grobu Zbawiciela, a obok ołtarza Grób i Kamień Namaszczenia. Kaplica Krzyża Św. w miejscu, gdzie św. Helena odnalazła krzyż, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel.

Kaplica i ołtarz w miejscu, gdzie Pan Jezus po Zmartwychwstaniu pierwszy raz ukazał się Matce Swojej, Marii Pannie.

W 1943 r. Bazylika Grobu była zabezpieczona podporami i rusztowaniami, ponieważ w czasie wstrząsów sejsmicznych zarysowały się ściany.

Bazylika Wniebowstąpienia

Na szczycie Góry Oliwnej wystrzela smukłą i bardzo wysoką wieżą Bazylika Wniebowstąpienia. Góra Oliwna jest wyższa od Góry Kalwarii i Góry Syjon. Z wieży Bazyliki Wniebowstąpienia widoczne jest Morze Martwe i Morze Śródziemne.

Bazylika Wniebowstąpienia stoi na miejscu Wniebowstąpienia Zbawiciela. Wewnątrz świątyni znajduje się kamień z wyciśniętą stopą. Według tradycji chrześcijańskiej jest to odbicie lewej stopy właściciela w czasie Wniebowstąpienia.

Poprzednią Bazylikę Wniebowstąpienia budowali pierwsi chrześcijanie. W świątyni tej w stropie nad głównym ołtarzem nie było sklepienia.

Obok Bazyliki Wniebowstąpienia w budynku klasztornym jest muzeum starożytne. Opiekę nad Bazyliką Wniebowstąpienia sprawują o. o. Asumpcjoniści.

Wycieczki po Ziemi Świętej trwały do 20 października. Za zwiedzanie kustosz Ziemi Świętej na wniosek księży kapelanów, przyznawał pątnikom Honorowe Krzyże Papieskie, ustanowione przez Papieża Leona XIII. Krzyże te były brązowe, srebrne i złote. Dostąpiłem i ja tego zaszczytu i otrzymałem Srebrny Honorowy Krzyż Papieski. Do krzyża dawano legitymacje oraz bardzo piękny, drukowany pięknym, ozdobnym drukiem w otoku, zdobiony zdjęciami z ważniejszych sanktuariów Ziemi Świętej, dyplom z podpisem i pieczęcią Kustosza Ziemi Świętej i Sekretarza Ziemi Świętej.

Dnia 22 października wyjechaliśmy na ćwiczenia poligonowe po północnej części Palestyny. Ćwiczenia były ruchome więc przejeżdżaliśmy przez miasta: Latrun, Ramlach, Tyberiada, Jezioro Genezaret, Magdala, Nazaret, Kana Galilejska, Nablus i Żnin. Po zakończeniu ćwiczeń wracamy do Mugazi. Tutaj otrzymujemy resztę uzbrojenia i wyposażenia i zmieniamy miejsce postoju. Lokujemy się w mieście, a właściwie w okolicy Julis. W tym rejonie ma zakwaterowanie Karpycka Brygada pod dowództwem gen. Kopańskiego. Oddział ten ma inny początek jak nasze wojsko ze Związku Radzieckiego. Utworzony on został z żołnierzy, którzy z Węgier i Rumunii znaleźli się w Syrii. Karpacka Brygada już osławiła się w walkach z wojskiem niemieckim gen. Romla w północnej Afryce pod Tobrukiem. Obecnie wycofana i uzupełniona wojskiem, które pierwszym rzutem w marcu 194(?) wyjechało ze Związku Radzieckiego. Po tygodniu Karpacka Brygada wyjeżdża do Libanu na poligon, a nasze oddziały pozostają jeszcze w Julis. Tutaj odpoczywamy i spędzamy święta Bożego Narodzenia w 1943 r.

 

Zaślubiny z morzem (10 II 1920)

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

70. rocznica śmierci księdza Lucjana Niedzielaka

Skomentuj