banner

Pierwszy „GROT” w 2008 roku

Powróćmy na chwilę do stycznia 2008 roku, gdy burmistrzem miasta był Witold Kowalczyk, a kolejne numery tygodnika „GROT” można wciąż było znaleźć w kioskach.

Jak zwykle co roku radni debatowali nad budżetem. Zarówno w gminie…

… jak i w mieście.

„GROT” promował krwiodawstwo…

Redakcja dbała o potrzeby kulturalne mieszkańców, załączając do numeru płytę z muzyką z „Oranżerii”.

Na łamach toczyła się także dyskusja na temat literatury francuskiej i ogólnego stanu kultury.

Pamiętano jednak i o bardziej przyziemnych, posylwestrowych potrzebach…

Ciąg dalszy nastąpi…

Świąteczna kartka z 1918

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

90. rocznica powstania LOP

Skomentuj