banner

Jak „Ogniwo” i „Spójnia” – „Spartą” się stało

Od naszej wiernej czytelniczki, p. Zofii Paskudzkiej otrzymaliśmy okolicznościową publikację, wydaną przez Komitet Organizacyjny 50-lecia Spółdzielni Spożywców (obecnie PSS „Społem) z 1957. Znajduje się w nim interesujący artykuł Michała Pocztarskiego „Radzyńska Spółdzielnia w sporcie”.

Spółdzielnia radzyńska posiada dość bogate tradycje współdziałania w rozwoju kultury fizycznej na terenie miasta.

Rok 1936 był rokiem realizacji, budowy w Radzyniu najpiękniejszego w skali powiatowych miasteczek Lubelszczyzny – stadionu sportowego. Teren pod stadion otrzymało społeczeństwo w 99-letnią dzierżawę  za symboliczną złotówkę od ob. Szlubowskiego. Teren był podmokły, sąsiadujący z rzeczką, osuszenie którego, wyrównanie, budowa basenu pływackiego, bieżni, boiska do piłki nożne, ręcznej i trybun wymagało dużych nakładów finansowych. Dużym wysiłkiem władz powiatowych i społeczeństwa pokonano te trudności.

 

Brama stadionu, okres międzywojenny

Obiekt sportowy został oddany do użytku publicznego. Poważny wkład w budowę stadionu  włożyła Spółdzielnia nasza, przekazując Komitetowi Budowy wydysponowane na ten cel kwoty. 

Rozwój sportu w mieście naszym został zahamowany z nadejściem nocy okupacyjnej, okupant zabronił kontynuowania życia sportowego, obawiając się (słusznie zresztą) wszelkiego rodzaju zrzeszeń młodzieży. (…)

W Radzyniu działacze sportowi mobilizują wokół siebie chętną do uprawiania sportu młodzież, powstaje klub sportowy „Orlęta”, któremu w rozwoju w miarę posiadanych możliwości pomaga nasza Spółdzielnia. W latach 1946-57 w poszukiwaniu dróg szybszego rozwoju kultury fizycznej, w mieście naszym tak jak i na terenie  całego kraju życie sportowe uległo całemu szeregowi reorganizacji. Radzyński Klub zmieniał kolejno nazwy i przynależność organizacyjną i z Orląt” zmieniono nazwę Klubu na „Ogniwo” o przynależności administracyjnej do PPRN.

W roku 1954 powstało obok „Ogniwa” nowe zrzeszenie sportowe pionu spółdzielczego „Spójnia”, patronat nad którym objęła PSS wspólnie z PZGS. 

W roku 1955 dokonano zfuzjowania zrzeszeń sportowych „Ogniwa” i „Spójni” w nowe zrzeszenie „Sparta” po patronatem PSS. Przy nazwie tej zrzeszenie utrzymało się do r. b. [1957 – przyp. red.]

 

Ze wspomnień Ireny Hapkowej: W tym też przedwojennym czasie powstał u nas stadion sportowy, przy ulicy Warszawskiej, ale na dawnym dworskim terenie o nazwie „Rabsztyn.” Teren ten podarował miastu dziedzic okolicznych dóbr – Bronisław Szlubowski. Nawet przez jakiś czas przy jego budowie pracował mój brat Czesław, w nadzorze, kiedy nie miał stałej pracy. Otwarcie było uroczyste i zaczęło się nabożeństwem w kościele. Przemawiał ksiądz Konstanty Grzybowski. Byłam w kościele i na tym otwarciu. Od tej pory odbywały się tam mecze piłki nożnej i różne obchody czy uroczystości. Były ładne trybuny. Obok funkcjonował basen kąpielowy.

Po październikowej odnowie życia naszego aktyw sportowy i sportowcy miasta Radzyń na Walnym Zebraniu postanowili powrócić do dawnej nazwy Klubu „Orlęta” z utrzymaniem patronatu nad Zrzeszeniem przez naszą Spółdzielnię. Niezależnie od wzlotów i upadków życia sportowego Radzynia, jak też przebytych reorganizacji – Spółdzielnia nasza zawsze pomagała w miarę swoich możliwości do krzewienia wśród młodzieży zdrowej moralnie i fizyczne rozrywki, jaką jest sport.

(…) Z inicjatywy naszej Spółdzielni z okazji świąt narodowych i spółdzielczych organizowane są mecze piłki nożnej z zespołami innych zakładów pracy. Mecze te, obok znaczenia propagandowego dla rozwoju sportu, wnoszą w dość ospałe życie naszego miasteczka ożywienie i dużo zdrowego humoru, ponieważ w zespołach oprócz byłych zawodników Klubu biorą udział pracownicy starsi, którzy nigdy nie kopali piłki, stąd na boisku w czasie trwania meczu powstaje dużo komicznych sytuacji bawiących publiczność. Spotkania te zdobyły sobie ustaloną reputację. Frekwencja publiczności na tych propagandowych zawodach kilkakrotnie przewyższa osiąganą na klasowych rozgrywkach mistrzowskich Klubu Radzyńskiego.

(…) W drużynach piłki nożnej, siatkówki, hokeja, tenisa stołowego i innych nie brak nigdy pracowników naszej Spółdzielni będących zawodnikami nie słabszymi od innych. W indywidualnych rozgrywkach ping-pongowych w okresie 2-ch lat palmę pierwszeństwa na terenie powiatu dzierżył Kol. nasz – Kowalski Tadeusz.

zdj.: Tomasz Odrzygóźdź

***

Co tydzień na naszych łamach oraz na klubowej stronie „Orląt” będą ukazywać się wspomnienia, dotyczące sportu w Radzyniu – zdjęcia, wycinki prasowe, także wspomnienia byłych zawodników „biało-zielonych”.

Zachęcamy Was do przesyłania na adres klubu (adamwiniarczyk5@gmail.comklub@orleta-spomlek.pl i naszej redakcji: radzyninfo.redakcja@gmail.com zdjęcia i wspomnienia związane z radzyńskim sportem oraz wszelkie pamiątki i gadżety,  także związane z „radzyńskimi mundialami”. Przed tegorocznym mundialem planowana jest wystawa pod takim tytułem.

Zapraszamy do podzielenia się swoimi skarbami!

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

160. rocznica urodzin bł. bpa Antoniego Nowowiejskiego (11 II 1858)

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Naukowcy badają radzyńskie krypty

Skomentuj