banner

60. rocznica powołania OHP (13 VI 1958)

Dziś mija 60. rocznica powołania Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) – państwowej organizacji młodzieżowej mającej przysposabiać do pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) powołane zostały 13 VI 1958 r. decyzją Rady Ministrów. Miały być następcą skompromitowanej, stalinowskiej Służby Polsce istniejącej w latach 1948-1955. Nazwa OHP oraz ich formuła nawiązywała do istniejących w II RP (1936-1939) Junackich Hufców Pracy. Członków organizacji nazywano junakami.

Zadaniem OHP było wspomaganie gospodarki, przysposabianie młodzieży do pracy. Koncentrować miano się przy tym na młodzieży trudnej, zaniedbanej, często pochodzącej ze środowisk kryminogennych.

Pierwsze nabory nastąpiły już w tydzień po stworzeniu organizacji. Przyjmowano młodzież w wieku od 18 do 20 lat. W efekcie zwerbowano 1200 osób, które w czterech hufcach prowadziły prace przy budowie kolei wąskotorowej w Bieszczadach. Natomiast jedna z junackich grup pracowała w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Junacy byli uczeni zawodów oraz wykorzystywani do różnych prac.

OHP były początkowo organizacją paramilitarną i zorganizowaną w sposób wojskowy. Nazewnictwo przyjęte w OHP były w związku z tym wojskowe – komendy, hufce, sztaby. W okresie PRL Hufce podlegały wojsku i cywilnym organizacjom młodzieżowym, były też związane z obroną cywilną.

Największy rozwój OHP przeżyły w latach 70. .Wtedy dysponowały największymi środkami finansowymi i miały największą ilość członków, która w pewnym momencie sięgnęła półtora miliona. W latach 80. znaczenie organizacji spadło.

Po przemianach polityczno-gospodarczych przyszłość OHP stanęła pod znakiem zapytania. Ostatecznie jednak Hufce przetrwały. Oddzielono je jednak od wojska i obrony cywilnej. Odtąd miały mieć charakter wyłącznie socjalny czy socjalno-oświatowy.

Przemiany w OHP przeprowadzono w ramach ustawy o oświacie z 1991 r., ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu z tego samego roku, rozporządzenia Rady Ministrów tyczącego się OHP, wydanego 8 IX 1992 r.

Aktualnie Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Socjalnej.

OHP od wielu lat działają w Radzyniu. Ośrodek Wychowania i Szkolenia OHP ma siedzibę przy ul. Lubelskiej 25, natomiast Młodzieżowe Biuro Pracy – przy ul. Armii Krajowej 2 (dawna siedziba zawodówki).

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

Archiwum – „Co wy właściwie tutaj robicie?”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

60. rocznica uruchomienia reaktora „Ewa” (14 VI 1958)

Skomentuj