banner

90. rocznica powstania LOP

Dziś mija 90. rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody – jednej z najstarszych istniejących polskich organizacji pozarządowych.

W grudniu 1919 r. przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powstała Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody będąca ciałem doradczym ministra. W roku następnym (1920) powstała Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Na jej czele stanął wybitny polski przyrodnik, znawca Tatr, profesor Władysław Szafer. On też wpadł na pomysł, by obok niej powołać do życia organizację o szerszym charakterze. Miała być związkiem bądź zrzeszeniem towarzystw rozsianych po całym kraju i zajmujących się ochroną przyrody lub pragnących ją wspierać. 9 I 1927 roku powzięto decyzję w sprawie utworzenia Ligi Ochrony Przyrody (LOP) i wybrano Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: prof. dr Jan Gwalbert Pawlikowski, prof. dr Bolesław Hryniewiecki, prof. dr Mieczysław Limanowski oraz prof. dr Władysław Szafer i prof. dr Walery Goetel. Dokładnie rok później – 9 I 1928 r – odbył się pierwszy zjazd Ligi Ochrony Przyrody.

Przystępująca do LOP organizacja wpłacała niewielką składkę, po uiszczczeniu której zyskiwała prawo do używania symbolu LOP. Przypomina to trochę znane w handlu zjawisko franczyzy.

Odzew był duży. Już w 1928 r. do Ligi należało 29 stowarzyszeń (naukowych, krajoznawczych, myśliwskich, ogrodniczych, technicznych i innych) i instytucji, 4 stowarzyszenia nauczycielskie i oświatowe, 6 stowarzyszeń młodzieży akademickiej, 23 gimnazja (szkoły średnie podobne do liceum, nie mylić z dzisiejszymi gimnazjami) i seminaria nauczycielskie, 14 szkół wydziałowych i powszechnych oraz 63 członków zwyczajnych. Już w 1929 r. liczba stowarzyszeń i innych instytucji wzrosła do 125, a członków zwyczajnych – do 212.

29 III 1928 r. oficjalnie został zatwierdzony status LOP i organizacja ta została zarejestrowana. W sentencji statutu określono cele Ligi: Liga Ochrony Przyrody ma za zadanie zabiegać o zachowanie oblicza ziemi ojczystej w jego pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a w szczególności o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, tudzież o zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu rodzimego. Dla osiągnięcia tych celów LOP miała dążyć przez budzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cech swoistych ziemi ojczystej, poznawanie i badanie pod względem przyrodniczym poszczególnych części tej ziemi, gromadzenie funduszy i środków materialnych, nabywanie, wydzierżawianie i zabezpieczanie innym sposobem zabytków przyrody lub terenów godnych zachowania pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

Działalność Ligi przerwała II wojna światowa, ale już w 1945 r. jej działalność została wznowiona. LOP istnieje do dnia dzisiejszego.

Liga Ochrony Przyrody od wielu lat działa także w Radzyniu. Jednym z świeższych przykładów działalności jest akcja koła LOP w Gimnazjum nr 2 w 2015 r., które zorganizowało akcję sadzenia drzewek na placu szkolnym.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

Pierwszy „GROT” w 2008 roku

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Konferencja „Prześladowanie Unitów na Podlasiu”

Skomentuj