banner

Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Dziś, 19 maja uroczystą Mszą Św. w kościele Św. Trójcy SOSW ( o godz. 11.00) rozpoczyna świętowanie jubileuszu 40-lecia placówki oraz 10. rocznicę nadania jej imienia Zofii Sękowskiej. Jak to wszystko się zaczęło?

W roku 1976 w niewielkiej miejscowości Stoczek obok Czemiernik (woj.lubelskie) powstał Specjalny Zakład Wychowawczy. Naukę w klasach I-III szkoły podstawowej podjęło 53 wychowanków przybyłych z różnych stron województwa.

Po upływie czterech lat Zakład przeniesiony został do pobliskich Czemiernik, do pałacu Firleja, w którym mieścił się wówczas
Państwowy Dom Dziecka. Piękny renesansowy pałac wymagał kapitalnego remontu. Należało przystosować obiekt i stworzyć warunki mieszkalne dla dzieci upośledzonych umysłowo. Brakowało również pomieszczeń dydaktycznych, co stanowiło spore utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu placówki; uczniowie zmuszeni byli uczęszczać na zajęcia do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czemiernikach do czasu zorganizowania pawilonu dydaktycznego.
Z upływem lat oferta edukacyjna placówki została poszerzona o kolejne klasy szkoły podstawowej, a w roku 1981 otrzymał on nazwę Państwowy Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Czemiernikach i zajmował się dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim oraz wychowankami Domu Dziecka. Od lipca 1982 po dzień dzisiejszy- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Na przestrzeni dziejów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego placówką kierowali:

Jan Palonka (1976-1981)
Dominik Bartyzel (1981)
Antoni Czelej (1982)
Henryka Domańska (1982)
Jadwiga Kołtun (1982-1983)
Stanisław Błachnio (1983-1988)
Alina Kleszcz (1988-1991)
Jadwiga Matyka (1991-1997)
Wiesław Kujawa (1997-2000)
Wiesława Struczyk (2000-2004)
Antonina Haponiuk (2004-2010)

W roku 2001 zabytkowy pałac wrócił w posiadanie spadkobierców i w związku z tym placówka została przeniesiona do Radzynia Podlaskiego (woj. lubelskie). Nowa baza lokalowa oraz korzystna lokalizacja pozwoliły na utworzenie gimnazjum specjalnego.

W chwili obecnej nauczaniem objętych jest ponad 120 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wychowankowie spoza Radzynia Podlaskiego mieszkają w internacie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i jej rodziców w 2005 roku utworzono Szkołę Zawodową (nauczane zawody: kucharz małej gastronomii, ogrodnik) dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym).

W roku szkolnym 2006/2007 Ośrodek Szkolno- Wychowawczy obchodził jubileusz XXX-lecia istnienia. Była to odpowiednia chwila do nadania imienia prof. Zofii Sękowskiej (31 października 2006 r.).

Od września 2010 r. w struktury Ośrodka weszło Przedszkole Specjalne.

Program uroczystości jubileuszowych

 

 

Wspomnienia Karola Hurko, cz. 39

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

175. rocznica urodzin Marii Konopnickiej (23 V 1842)

Skomentuj