banner

Z przewodnika Stagrowskiego, cz. V

Jak wyglądała ówczesna sytuacja z budownictwem mieszkaniowym?

Dla zaspokojenia dotkliwych potrzeb mieszkaniowych, zwłaszcza z powodu znacznej migracji ludności wiejskiej do miasta, związanej z rozwojem drobnego przemysłu i usług, została w roku 1960 powołana do życia Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego. Uzyskała ona tereny znajdujące się na zapleczu ulicy Warszawskiej, służące dotychczas za ogrody właścicielom drobnych posesji rolniczych, ograniczone rzeką oraz ulicami Lubelską i Chomiczewskiego.

Na tym stosunkowo niewielkim obszarze stanęło 7 większych bloków mieszkalnych, 4 mniejsze, przedszkole i biurowiec zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Znalazło się miejsce na spore boisko sportowo-zabawowe; wzdłuż rzeki poprowadzono bulwar spacerowy, od którego wzięło nazwę całe osiedle.

Budowa kościoła MBNP, w tle powstające budynki osiedla

Narastające potrzeby mieszkaniowe zmusiły zarząd Spółdzielni do szukania jeszcze innych terenów, rozpoczęto więc budowę drugiego osiedla, większego, przy ul. Zabielskiej. Aktualnie znajduje się tam 5 większych bloków mieszkalnych, po 100 mieszkań każdy oraz kolonia domków jednorodzinnych. Również w budowie znajduje się kotłownia rejonowa, która ma dostarczyć także ciepło dla budującego się szpitala i osiedla Bulwary.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Jarek Śmietana w naszym mieście

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Apel Poległych na Uroczysku „Baran”

Skomentuj