banner

Caritas rozpoczyna akcję „Jałmużna Wielkopostna 2018”

Wraz z nadejściem Wielkiego Postu Caritas Diecezji Siedleckiej przygotowała 50 tysięcy baranków z czekolady i 2 tysiące tekturowych Skarbonek Jałmużny Wielkopostnej w ramach ogólnopolskiej akcji „Jałmużna Wielkopostna 2018”, z których zebrane środki pomogą mieszkańcom diecezji w poprawie trudnej sytuacji życiowej.

Akcja ma wymiar duchowy i edukacyjno-formacyjny: uczy wyrzeczenia, dostrzegania potrzeb innych ludzi, dzielenia się z nimi oraz bezinteresowności. Skarbonki przypominają prawdziwe znaczenie jałmużny jako elementu życia chrześcijańskiego. Baranek wielkanocny symbolizuje natomiast Zmartwychwstałego Chrystusa – wyjaśnia ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Aby włączyć się w przedsięwzięcie należy zabrać do domu z kościoła, od Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) czy Szkolnych Kół Caritas (SKC) Skarbonkę i gromadzić w niej pieniądze, zaoszczędzone dzięki wstrzymaniu się od zbędnych wydatków. Następnie przynieść ją zgodnie ze zwyczajem miejscowym, tak jak ogłosił ksiądz proboszcz – w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek lub podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w czasie Wigilii Paschalnej do kościoła, gdzie w procesji z darami będą składane przy ołtarzu. Zebrane fundusze posłużą realizacji dzieł charytatywnych w parafiach, PZC, SKC i Caritas diecezjalnej. W akcję rozdysponowywania skarbonek włączają się tylko te parafie, które zgłosiły taką chęć i gotowość do diecezjalnej Caritas.

Z kolei Baranki będzie można nabyć w kościołach za 5 zł. Uzyskana ze sprzedaży suma wesprze dzieła Caritas na rzecz potrzebujących, a 50 groszy od każdej sztuki zostanie w parafiach na wybrane cele charytatywne.

Zapomniany Luter i jego rewolucja

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Z parafii Świętej Trójcy

Skomentuj