banner

Kazanie ks. Andrzeja Kieliszka podczas Mszy św w 226. rocznicę Konstytucji 3 Maja

 Nie lękam się chrześcijańskich dział, armii i generałów, obawiam się jednak ich modlitwy – miał powiedzieć głównodowodzący armii tureckiej, Sulejman w 1561 r wobec apelu ówczesnego papieża, Piusa V o modlitwę w obronie chrześcijańskiej Europy. Homilia wygłoszona podczas dzisiejszej liturgii, 3 maja 2017.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Słowo wstępne ks. Kieliszka oraz przemówienie Wójta Gminy Radzyń, Wiesława Mazurka

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Ks. Henryk Och kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

Skomentuj