banner

Z parafii Św. Trójcy

Dziś gościmy w naszej parafii O. Andrzeja Romanowskiego z Warszawy – franciszkanina, który jest narodowym asystentem wspólnoty Franciszkański Zakon Świeckich. Wszystkich, którzy są zainteresowani duchowością franciszkańską zapraszamy na spotkanie z Ojcem Andrzejem, które odbędzie się dziś o godz. 14.00 w budynku starej plebanii. Dziś o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja z racji I niedzieli miesiąca.

1.W ubiegłą niedzielę odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej do spraw Ekonomicznych. Na posiedzeniu rady dokonano rozliczenia finansów parafialnych za IV kwartał 2017 r. plus ofiary złożone przy okazji wizyty kolędowej. W czasie kolędy na cele parafialne zebrano: 141670 zł. W IV kwartale na konto parafialne wpłynęły ofiary z przyznane na remont parkanu wokół kościoła i renowację obrazu św. Mikołaja w łącznej wysokości 52686 zł. Po uwzględnieniu innych wpływów i wydatków możemy przyznać, że sytuacja ekonomiczna parafii jest bardzo dobra. Aktualnie stan kasy parafialnej wynosi: 259151 zł.

2. Na posiedzeniu Rady omawiano prace gospodarcze na najbliższy rok. Wiosną zostanie wykonany remont bramy cmentarnej północnej, która została już wpisana do rejestru zabytków. Aktualnie zatwierdzany jest projekt prac konserwatorskich i przygotowywany kosztorys. Po uzyskaniu pozwolenia w Urzędzie Ochrony Zabytków, w Starostwie Powiatowym i u Biskupa Siedleckiego jeszcze w lutym wystąpimy o dofinansowanie tych prac do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Nawet, jeśli nie otrzymamy dofinansowania, ten remont wykonamy.

3. W tym roku chcemy rozpocząć prace przy remoncie kaplicy św. Anny na cmentarzu, która od lat jest w rejestrze zabytków. Aktualnie zatwierdzany jest projekt prac konserwatorskich i przygotowywany kosztorys. Po uzyskaniu pozwolenia w Urzędzie Ochrony Zabytków, w Starostwie Powiatowym i u Biskupa Siedleckiego w marcu wystąpimy o dofinansowanie tych prac do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania na całość, będziemy prace etapować lub wykonamy je z własnych środków, ale w dłuższym czasie.

4. Tak, jak było to zapowiadane, planujemy w tym roku prace przy oknach w kościele. Aktualnie dwie firmy wykazały zainteresowanie modernizacją okien zewnętrznych i są na etapie rozważania różnych rozwiązań technologicznych i przygotowywania ofert. Trzy firmy złożyły oferty na wykonanie witraży w kościele. Tak, jak to wcześniej planowaliśmy, remont okien zewnętrznych chcemy wykonać ze środków parafialnych. Natomiast, gdy chodzi o witraże w oknach wewnętrznych, to liczymy na indywidualnych sponsorów. Dla orientacji podajemy, że koszt wykonania witraża, to około 4,500-5,500 zł. Dla zainteresowanych bliższe informacje u proboszcza.

15 czerwca Radzyń gościć będzie abp Dziwisza

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Z parafii Św. Anny

Skomentuj