banner

Miasto odpowiada na list o podstrefę ekonomiczną w Maryninie

Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta na pytanie czytelnika o miejsca pracy w Radzyniu i okolicach.

Tu możecie przeczytać treść wspomnianego listu.

***

Odpowiedź:

Kwestia stworzenia w Radzyniu strefy czy podstrefy ekonomicznej jest dla władz miasta sprawą priorytetową i od dwóch lat trwają działania w tym kierunku. Jednak droga do jej powstania jest długa, o czym uprzedzał obecny burmistrz Jerzy Rębek w czasie kampanii wyborczej.

Co się udało zrobić na Maryninie

Działki, którymi miasto dysponuje na Maryninie, są rozdrobnione, wcześniej nie były podejmowane działania zmierzające do scalenia gruntów.
Burmistrz Jerzy Rębek wystąpił do poprzedniego wojewody o prośbą o przekazanie miastu ok. 2 ha ziemi, które były w zasobach Skarbu Państwa, a które mają istotne znaczenie przy procesach scalania. Wówczas otrzymał odpowiedź odmowną. Po ponownym wystąpieniu w tej sprawie w tej sprawie już do obecnego wojewody w marcu 2016 roku – sprawa została rozpatrzona pozytywnie. Jednak by doszło do scalenia, miasto powinno wykupić grunty od prywatnych właścicieli, a ci są temu niechętni.


Nowe tereny inwestycyjne

Drugą kwestią jest plan zagospodarowania przestrzennego. – Obecnie mamy już decyzję Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który określił granicę zabytku w mieście. Problem ten istniał w naszym mieście od lat 60-tych – informuje Jerzy Rebek. –

Jest to olbrzymi sukces, bo stanowi warunek niezbędny do podejmowania kolejnych działań. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, co jest wstępem do opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W tym planie wyznaczone zostały nowe tereny inwestycyjne, przeznaczone pod przemysł. Odbyły się już spotkania konsultacyjne planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie uwzględnimy tę strefę jako przeznaczoną pod przemysł.

Tymczasem Miasto zabiega o ściągnięcie nowych przedsiębiorców do Radzynia. – Jako Miasto nie możemy tworzyć miejsc pracy, nasze zadanie polega na tworzeniu warunków sprzyjających przedsiębiorcom – wyjaśnia włodarz Radzynia. Burmistrz przytacza przykład efektu starań Miasta o przyciągnięcie przedsiębiorców do Radzynia, tworzenia dobrej atmosfery dla inwestorów, ale również budowy infrastruktury – chodzi o firmę Furineo Sp. Z o.o. z Siedlec.

Przypomnijmy, że rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2016 r. poszerzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. W podstrefie Radzyń Podlaski decyzja dotyczy objęcia strefą nieruchomości stanowiących własność FURINEO Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych. Przed rokiem – 26 stycznia 2016 r. stosowną uchwałę, wyrażającą zgodę na poszerzenie strefy podjęła Rada Miasta Radzyń Podlaski.

Nieruchomość ma powierzchnię 5,8802 ha, w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski” przeznaczona jest pod tereny przemysłowe i usługi wielobranżowe.

Działania logistyczne

– Dla mnie jest to bardzo ważna sprawa – podkreśla Jerzy Rębek. Niezwykle istotne jest zagospodarowanie działek, które są własnością prywatną, a które leżą na terenie przemysłowym przy ul. Budowlanych i Międzyrzeckiej. – Tu również zachęcamy przedsiębiorców do inwestowania. Nie jesteśmy właścicielem terenu, możemy być jedynie pośrednikiem – w dobrym słowa znaczeniu – kojarzącym przedsiębiorców z właścicielami działek – dodaje burmistrz.

Miasto nie ma obowiązku, a nawet możliwości tworzenia nowych zakładów pracy, ale może zajmować się tworzeniem mechanizmów ekonomicznych, logistyką związana z umożliwieniem przedsiębiorcom tworzeniem nowych miejsc pracy. To, co Miasto może zrobić, to zachęta do inwestowania poprzez wsparcie logistyczne i budowę infrastruktury.

W Radzyniu przykładem takich działań jest właśnie ulica Budowlanych.

Miasto rozwija infrastrukturę w tym miejscu – doprowadzimy kanalizację, aby jeden z przedsiębiorców mógł budować kolejne hale – zapowiada burmistrz Radzynia. – Obecnie mamy mamy w rejonie ulicy Budowlanych dwie podstrefy – B. Braun, Furineo, ale jest jeszcze kilkadziesiąt hektarów w rękach prywatnych właścicieli, są przedsiębiorcy zainteresowani tym, by tam ulokować swoje przedsiębiorstwa.

Miasto opracowuje projekt techniczny nowej ulicy – być może będzie się nazywała ul. Przemysłowa – która skomunikuje ogromny teren i ułatwi inwestowanie w tym miejscu nowym przedsiębiorcom.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Miejski System Informacji

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Co z planowanym przedłużeniem ulicy Chmielowskiego?

Skomentuj