banner

Nowe władze radzyńskiego Inspektoratu Zrzeszenia WiN

W miniony czwartek zakończył obrady Nadzwyczajny Zjazd Ogólny członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń, który wyłonił władze na najbliższą 5-letnią kadencję.

Zjazd zwołany został, by wyłonić nowe władze WiN po rezygnacji z funkcji Inspektora Rejonowego Mariana Petlaka, który uzasadnił swoją decyzję stanem zdrowia. Warto przypomnieć, że w Komendzie Inspektoratu WiN, najważniejszym organie wykonawczym organizacji, od jesieni ubiegłego roku wakowało również istotne stanowisko Szefa Sztabu, z którego zrezygnował Dariusz Magier, po przejściu do pracy w Lublinie. Tymczasowo obowiązki te pełnił Maciej Michniewicz.

Nadzwyczajny Zjazd Ogólny WiN postanowił zakończyć kadencję wszystkich władz Inspektoratu WiN i wyłonić nowe. Inspektorem Rejonowym stojącym na czele Zrzeszenia w Inspektoracie Radzyń został Dariusz Magier. Komendantem Obwodu wybrano Wacława Sójkę, szefem sztabu i rzecznikiem prasowym – Jakuba Hapkę, skarbnikiem – Jacka Zgorzałka, zaś adiutantem Inspektora Rejonowego – Macieja Michniewicza.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Radosława Bylickiego, Arkadiusza Strojka i Bogdana Wetoszkę. W składzie Komisji Weryfikacyjnej znaleźli się: Agnieszka Gątarczyk, Radosław Stefaniak oraz Radosław Winnicki.

Zapytany o plany radzyńskiego WiN nowo wybrany Inspektor Rejonowy Dariusz Magier wyraził nadzieję, że nowy skład Komendy Inspektoratu pozwoli na zwiększenie aktywności Zrzeszenia. Podziękował również Maciejowi Michniewiczowi za sprawowanie funkcji p.o. Szefa Sztabu w ciągu pięciu minionych miesięcy.

Z działalnością Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość bliżej zapoznać się można poprzez stronę internetową http://www.win-radzyn.pl.

Rosną emerytury i renty. O ile?

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Satyryczny przegląd tygodnia VI

Skomentuj