Wiwisekcja albo twórcze emocje, czyli o turystach na sesji Rady Miasta