banner

Szybko przybywa Ukraińców płacących składki w ZUS

Rośnie zainteresowanie Ukraińców legalną pracą w naszym regionie. Coraz więcej obcokrajowców odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby z obcym paszportem stanowią niewielki ułamek w ogólnej liczbie mieszkańców regionu ubezpieczonych w ZUS, ale ich liczba stale rośnie. Zaledwie w ciągu roku (czerwiec 2018 r. w porównaniu do czerwca 2017 r.) liczba cudzoziemców z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ZUS wzrosła w województwie lubelskim do prawie 17 tysięcy osób. Z tego znaczącą większość (12,2 tys.) stanowią obywatele Ukrainy. Jest ich o połowę więcej niż przed rokiem.

Dwie trzecie Ukraińców ma umowę o pracę. 236 osób prowadzi własne firmy, a pozostali są ubezpieczeni z innego tytułu, np. pracując na umowę-zlecenie.

Znacznie mniej w województwie jest ubezpieczonych Białorusinów, ale ich liczba także szybko rośnie i wynosi już ponad 2,9 tys.

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS (ubezpieczenie emerytalno-rentowe):

na koniec czerwca 2017 r.

na koniec czerwca 2018 r.

w Polsce

378 461

541 175

w woj. lubelskim

w tym obywateli:

  • Ukrainy
  • Białorusi

11 523

8 045

1 944

16 889

12 208

2 905

zdj. tytułowe: odsetek poszczególnych nacji w ogólnej liczbie cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS w woj. lubelskim
Wzrost liczby cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS (ubezpieczenie emerytalno-rentowe) w woj. lubelskim (w tym Ukraińców)
Podział według tytułu ubezpieczenia w ZUS

 

Rybołówca

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Terytorialsi z Lubelszczyzny na obchodach Święta Wojska Polskiego

Skomentuj