banner

Zaświadczenie od ZUS teraz także bez wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dawna wiele zaświadczeń wydaje klientom „od ręki”. Teraz jest jeszcze łatwiej, bo nie trzeba nawet składać pisemnego wniosku. Wystarczy powiedzieć pracownikowi ZUS, jakiego zaświadczenia potrzebujemy.

Klienci sygnalizowali nam, że tak będzie dla nich wygodniej. Rozwiązanie już działa. Obecnie nasz klient nie musi wypełniać papierowego wniosku o wydanie zaświadczenia. Mówi, czego potrzebuje, a resztą zajmuje się pracownik Zakładu – wyjaśnia dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie, Piotr Waszak. Pracownik sali obsługi wprowadza potrzebne informacje do systemu i drukuje dokument potwierdzający złożenie ustnego wniosku. Klientowi pozostaje go tylko podpisać. Jeśli zaświadczenie da się wystawić od ręki, to klient otrzyma je od razu. Tak jest w większości przypadków. Jeśli natomiast przed wydaniem dokumentu ZUS musi coś jeszcze sprawdzić, to klient otrzyma gotowe zaświadczenie pocztą albo odbierze je w innym terminie.

Od ręki i bez wniosku można otrzymać w ZUS 27 różnego rodzaju zaświadczeń. Przedsiębiorcy najczęściej występują o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Ubezpieczeni zgłaszają się np. po dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczeń, a osoby pobierające emerytury, renty lub zasiłki – po zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia.

Prosto z ZUS, czyli prostszy język i formularze

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

W obiektywie: zima nad Bugiem

Skomentuj