banner

Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS

Ponad 643 tys. złotych – to efekt ubiegłorocznych kontroli zwolnień lekarskich, jakie przeprowadził Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radzyniu Podlaskim.

Na tę sumę składają się nienależne świadczenia chorobowe, które wróciły do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wyniku kilku rodzajów działań. Radzyński ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie z terenu Białej Podlaskiej oraz powiatów: radzyńskiego, bialskiego, łukowskiego i parczewskiego.

Zwolnienie lekarskie wyklucza pracę

Po pierwsze Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy chory prawidłowo korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Jak co roku instytucja zakwestionowała część zwolnień. To przede wszystkim przypadki pracy na zwolnieniu lekarskim. Co ciekawe wiele z nich dotyczyło pracowników służby zdrowia, na przykład pielęgniarek, które w czasie zwolnień realizowały wizyty domowe albo rejestrowały pacjentów w przychodni. Do pracy przyszedł też chory palacz w kotłowni, inspektor BHP, kwiaciarka i wuefista. A kilku członków rad nadzorczych uczestniczyło w posiedzeniach rad, mimo zwolnienia lekarskiego w podstawowym miejscu pracy. Inspektorzy radzyńskiego ZUS stwierdzili nieprawidłowości w przypadku 44 zwolnień. Z tego powodu do kasy funduszu chorobowego wróciło 43,1 tys. zł.Ten rodzaj kontroli większe zakłady pracy mogą prowadzić samodzielnie wobec swoich pracowników (chodzi o pracodawców, którzy ubezpieczają powyżej 20 osób). ZUS sprawdza pozostałych chorych.

Zbyt długie zwolnienie można skrócić

Drugi rodzaj kontroli prowadzą lekarze orzecznicy ZUS. Sprawdzają, czy w dniu badania pacjent jest nadal niezdolny do pracy. Jeśli okaże się, że badany może wrócić do pracy, to lekarz skraca jego zwolnienie lekarskie. Kontrolowany zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania. W 2017 roku w lekarze orzecznicy radzyńskiego ZUS skrócili 30 zwolnień. Skutek finansowy tej kontroli to prawie 9,8 tys. zł.

Dla spóźnialskich niższy zasiłek

Chory ma 7 dni od wystawienia papierowego zwolnienia lekarskiego na jego dostarczenie do pracodawcy lub ZUS. Jeśli się spóźni, musi liczyć się z obniżeniem zasiłku. W regionie po terminie wpłynęły 352 zwolnienia, co oznacza obniżenie świadczeń łącznie o 25,4 tys. zł.

Limit zasiłku po rozwiązaniu umowy

Dla osób, które są na zwolnieniu lekarskim po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (np. po zakończeniu umowy o pracę), przepisy przewidują ograniczenie wysokości zasiłku. Dotyczy to również świadczenia rehabilitacyjnego pobieranego po zakończeniu ubezpieczenia. Podstawa wymiaru takiego świadczenia nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie krajowe. Z tego tytułu w kasie funduszu chorobowego zostało 565,1 tys. zł. Obniżenie wysokości dotyczyło 364 świadczeń w regionie.

E-zwolnienie ułatwi kontrolę

Od 1 lipca tego roku papierowe zwolnienia lekarskie znikną. Lekarze będą mogli wystawiać tylko elektroniczne zwolnienia, które od razu trafiają przez internet do ZUS i do pracodawcy chorego. To dodatkowo ułatwi kontrolę zwolnień, bo będzie można ją rozpocząć szybciej.

To również ułatwienie dla pacjenta. Jeśli pracodawca odbiera zwolnienia przez internet, to chory nie musi mu przekazywać zwolnienia, a tym bardziej troszczyć się o termin na jego dostarczenie.

Kursy mówienia i korepetycje z języka angielskiego

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Doradca pomoże z rozliczeniem w ZUS

Skomentuj