banner
Z ostatniej chwili...
13/08/2017, Brak komentarzy.

Głosić Chrystusa wraz z Maryją

Zadanie, które zawiera hasło roku w naszej diecezji, dał nam Chrystus: „oto ja was posyłam”. Posyłał nie tylko 12 apostołów, ale też innych 70 uczniów, aby nauczali, niosąc światło ...

13/08/2017, Brak komentarzy.

Radzynianka w pielgrzymkowej centrali

– Praca na wysokich obrotach, to dla mnie nowość,  ale odnajduję się w tym  – mówi nam Marta Skowron, pracującą podczas tegorocznej pielgrzymki w tzw. „bazie”.

13/08/2017, Brak komentarzy.

Maryja jako kobieta orędująca

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie ...

12/08/2017, Brak komentarzy.

Ewangelia krzyża – młodzież przy krzyżu Chrystusa

„Kto się do mnie przyzna przed ludźmi…” Zamiast wstępu,relacja z małego eksperymentu: gdy w popularnej wyszukiwarce internetowej wpiszemy hasło „diecezja siedlecka” wyświetla się nam ok 124 tys. wyników, kiedy zaś ...

12/08/2017, Brak komentarzy.

Maryja jako kobieta dzielna i uwielbiona (wniebowzięta)

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ...

11/08/2017, Brak komentarzy.

Misyjność Kościoła

Zmartwychwstały Pan tuż przed swoim wniebowstąpieniem przekazał Apostołom szczególne polecenie: „Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt ...

11/08/2017, Brak komentarzy.

Maryja jako kobieta przyjmująca trudną wolę Bożą

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł ...

10/08/2017, Brak komentarzy.

Rodzina Bogiem silna

W  Adhortacji św. Jana Pawła II „Familiaris consortio” czytamy: „To nade wszystko Matka-Kościół rodzi, wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną od Pana.

10/08/2017, Brak komentarzy.

Maryja jako kobieta służąca z miłością

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło ...

09/08/2017, Brak komentarzy.

Życie konsekrowane

W ciągu stuleci istnienia Kościoła nigdy nie zabrakło chrześcijan, którzy porwani gorącym pragnieniem miłości do Boga i Kościoła postanowili całkowicie i bezgranicznie poświęcić swe życie Chrystusowi ślubując czystość, ubóstwo ...

09/08/2017, Brak komentarzy.

Maryja jako kobieta wierna i czysta

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem ...

08/08/2017, Brak komentarzy.

Kapłani w historii diecezji siedleckiej

W roku jubileuszu objawień M. Bożej w Fatimie, przygotowując się do jubileuszu naszej diecezji, pragniemy oddać w Jej matczyną opiekę wszystkich kapłanów.

08/08/2017, Brak komentarzy.

Maryja jako kobieta pokorna

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej ...

07/08/2017, Liczba komentarzy 1.

Aby stanowili jedno

„I znowu są dwie Polski – są dwa jej oblicza, Jakub Jasiński wstaje z książki Mickiewicza (…)Dwie Polski – jedna chce się podobać na świecie, I ta druga – ...

07/08/2017, Brak komentarzy.

Maryja jako kobieta prosta i pobożna

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone ...

06/08/2017, Brak komentarzy.

Maryjne Podlasie

  Od początku istnienia Kościoła Maryja zajmuje w Nim wyjątkowe miejsce, a Kościół jako wspólnota rozwinął bogate formy kultu maryjnego i pobożności maryjnej.

06/08/2017, Brak komentarzy.

Rozważanie: Maryja jako kobieta zapowiedziana

 I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie ...

05/08/2017, Brak komentarzy.

Jak być szczęśliwą kobietą we współczesnym świecie? Być matką

Wanda Półtawska często przywołuje taką historię o katechecie ks. Florianie Krasuskim z Lublina, który przyglądając się rozkrzyczanej grupie dziesięcio – czy dwunastoletnich dziewczynek rzekł, kiwając głową: „dziewczynki, dziewczynki, coś ...

05/08/2017, Brak komentarzy.

Pierwotny kościół a rok jubileuszowy

Jak to podkreśliliśmy wczoraj, idealnym wypełnieniem prawa roku jubileuszowego jest działalność i osoba Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Jego misterium paschalne. Po Jego powrocie do Ojca i zesłaniu Ducha Świętego idea ...