29/04/2018, Brak komentarzy.

Autograf

W pomieszczeniach GBP w Borkach znajduje się ekspozycja pamiątek rodzinnych przekazanych bibliotece onegdaj przez Panią Annę Krzyżanowską z domu Jaźwińską. Pośród licznych i cennych oraz bardzo ciekawych eksponatów, jest ...