Podziękowanie dla Macieja Michniewicza za organizację II Biegu „Tropem Wilczym”