banner

Zakończenie roku w I LO

W piątek, 22 czerwca, w I LO miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dyrektor Ewa Grodzka podkreślała przy tej okazji, na jak wysokim poziomie stoi edukacja w szkole, czego dowodzą kolejne sukcesy uczniów, wysoka zdawalność z klasy do klasy czy bardzo duża liczba świadectw z wyróżnieniem.

Świadczą o tym statystki, które pokazano w czasie wydarzenia. Na 279 uczniów klas I-II (klasy III pożegnały się ze szkołą jeszcze przed maturami) aż 274 uzyskało promocję do kolejnej klasy. Cztery kolejne osoby mają wciąż na to szansę. Warunkiem jest zaliczenie sierpniowych egzaminów.

Aż 158 uczniów uzyskało średnią ocen 4,0 lub wyższą, 63 z nich zakończyło rok szkolny ze średnią 4,5 lub wyższą. Z kolei aż 42 licealistów uzyskało średnią 4,75 lub wyższą, potrzebną do „świadectwa z paskiem”. O jakości nauczania w I LO niech świadczy także fakt, że 16 uczniów (czyli 5%) uzyskało astronomiczną średnią 5,0 lub wyższą. Gratulujemy!

Dyrektor przypomniała także zaangażowanie liceum w patriotyczny cykl uroczystości związanych ze zbliżającą się, 100-rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiele z tych wydarzeń mogliście państwo śledzić dzięki współpracy I LO z naszym portalem.

Wzruszającym akcentem ceremonii było pożegnanie się przez społeczność szkolną z ks. Michałem Burdachem, który po 4 latach pracy jako katecheta kończy swoją współpracę z I LO. Dziękowali mu w osobistych przemowach dyrektor Ewa Grodzka i przewodniczący Rady Rodziców Adam Adamski. Także sam kapłan, wyraźnie wzruszony, zabrał głos i poinformował, że m.in. ze względów zdrowotnych przenosi się na dalszą posługę kapłańską do Wiśniewa.

Mama wierzyła we mnie jak nikt inny – rozmowa z II Wicemiss Lubelszczyzny 2018,Magdaleną Mateusiak

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Było trochę stresu w finale – rozmowa z Patrykiem Skrzeczkowskim, laureatem olimpiady astronomicznej

Skomentuj