banner

RaSIL, czyli rozległe pola aktywności

Wczorajsze przemówienie prezesa Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, Józefa Korulczyk podczas rocznicowego wieczoru „5-10-15”.

Radzyński Rocznik Humanistyczny i Kozirynek nie są jedynymi naszymi wydawnictwami cyklicznymi.Wydajemy również „Ziemię radzyńską”. Ukazało się już 5 tomów. Szósty jest w przygotowaniu. Jego redaktorami są Agnieszka Gątarczyk i Joanna Kowalik-Bylicka. Wydaliśmy też 7 tomów „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”, którego wydawanie kontynuuje Towarzystwo Oświaty, Nauki i Kultury.

W sumie nasze stowarzyszenie wydało ponad 100 pozycji książkowych. Na uwagę zasługują szczególnie: Kazania księdza prałata, Dzieje Brzostówca i okolic, Szkice z dziejów Kąkolewnicy, Wybory polityczne mieszkańców Radzynia 1989-2009, Wybory polityczne mieszkańców gminy Radzyń Podlaski 1989-2009, Kalendarium parafii Świętej Trójcy i dekanatu radzyńskiego, Dzieje biurokracji, Codzienność w dobie sowietyzacji, Skorowidz do rejestru mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1931-1939, Ziemiaństwo Lubelszczyzny i południowego Podlasia, Seweryn książę Czetwertyński, Labirynt. Antologia dramatu białoruskiego, Partia komunistyczna w Polsce oraz album Walizka Józefa Karłowicza.

Wydaliśmy kilkanaście tomików poezji naszych lokalnych twórców, kalendarze, pakiety widokówek. Stowarzyszenie było inicjatorem organizowania wielu uroczystości patriotycznych. Na uwagę zasługują obchody ku czci pomordowanych w lesie Baran, Marsz Żołnierzy Wyklętych, Bieg Wilczym Tropem, Ekstremalna Droga Krzyżowa, obchody powstania NSZZ „Solidarność” i rocznicy stanu wojennego.Nasi członkowie, Dariusz Magier i Paweł Żochowski, zrobili kwerendę naukową i fotograficzną radzyńskiego więzienia UB

Kolejnym polem działania stowarzyszenia jest organizacja wystaw. Na uwagę zasługują wystawy poświęcone NSZZ „Solidarność” i żołnierzom Armii Krajowej, wystawy fotograficzne,oraz wystawa poświęcona błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce.Braliśmy udział w budowie jego pomnika. Wydarzeniem był pokaz historyczny grupy rekonstrukcyjnej Jomsborg.

RaSIL był organizatorem kilku sesji naukowych związanych z rocznicami historycznymi. Wymienić tu można sesje poświęcone mordom na żołnierzach wyklętych w lesie Baran, stanowi wojennemu, wojnie z bolszewikami w 1920 r., Narodowym Siłom Zbrojnym, represjom komunistycznym. Materiały z sesji ukazały się w formie książkowej.

Zorganizowaliśmy też wiele spotkań z ciekawymi ludźmi. Byli to podróżnicy, pisarze, poeci, dziennikarze, znani historycy, artyści i muzycy. Wśród nich byli: Jan Pietrzak, Wojciech Cejrowski, Tadeusz Płużański, Marcin Wroński, Stefan Czerniecki, Stanisław Michalkiewicz, zespół Irydion.

Ważną częścią naszych działań jest organizowanie konkursów, m.in. konkursów związanych z historią. W środowisku renomą cieszą się konkursy „Promujemy najlepszych” czy „Radzyński bakałarz”. Organizowaliśmy też konkurs „Chichot Chimery”. Obecnie prym w organizowaniu konkursów wiedzie nasz portal Radzyninfo.

Na zakończenie chciałem wspomnieć, iż nasza działalność została dostrzeżona daleko poza granicami powiatu radzyńskiego. „Radzyński Rocznik Humanistyczny” jest na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwartalnik „Kozirynek” zdobył laur „Zasłużony dla kultury”. Książka Andrzeja Chojnackiego Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego1795-1831 otrzymała wyróżnienie w konkursie im prof. Skowronka. Byliśmy zapraszani do programów telewizyjnych w TVP Lublin i TVP Historia. Książka Inwentarz miasta Radzynia jest wykorzystywana w nauce studentów historii. Dwie nasze pozycje – „Ziemia Radzyńska” i Kozietulski w Białej Podlaskiej były nominowane w konkursie „Złota pszczoła”.

Serwis Baz Hum przygotowany przez Muzeum Historii Polski udostępnił poprzez sieć internetową 100 tysięcy artykułów z polskich czasopism humanistycznych.Wsród nich znalazły się wszystkie artykuły z wszystkich tomów „Radzynskiego Rocznika Humanistycznego”

To, co przedstawiłem, to tylko skrót naszej działalności. Zapraszam na naszą stronę internetową i do naszej księgarenki, którą prowadzimy.

Rocznicowy wieczór RaSIL „5. 10. 15”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wieści z Warszawskiej

Skomentuj