banner

Przekazanie dokumentów z początków „Solidarności” Archiwum Państwowemu

O bogatą kolekcję zbiorów związanych z historią NSZZ „Solidarność” oraz stanem wojennym wzbogacił się radzyński Oddział Archiwum Państwowego w Lublinie. Materiały zgromadzone z okazji organizowania wystawy na 25-lecie powstania „Solidarności” przekazali na ręce dyrektora Archiwum dr. hab. Dariusza Magiera przewodniczący radzyńskiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Jerzy Bednarczyk oraz Józef Korulczyk – członek „Solidarności”, prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

Jak wyjaśniał Józef Korulczyk, z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, RaSIL oraz Zarząd Oddziału NSZZ Solidarność” zorganizowały wystawę, poświęconą początkom „Solidarności”. Ogłoszony został wówczas apel do mieszkańców Radzynia i ziemi radzyńskiej posiadających dokumenty z lat 80. i 90. o ich przekazanie na wystawę. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. – Zebraliśmy masę dokumentów, dołączyłem do tego własne zbiory. Niestety, materiały sprzed stanu wojennego, które  jako nauczyciel historii, wyeksponowałem w swojej pracowni LO, po wprowadzeniu stanu wojennego zaginęły bez wieści wspominał prezes RaSIL. Wystawa została pokazana na 25- i 30-lecie „Solidarności”. – Doszliśmy do wniosku, że nie mamy warunków do ich przechowywania, ponadto ich ekspozycja może się odbywać raz na kilka lat. Postanowiliśmy je przekazać do Archiwum Państwowego, gdzie znajdą lepsze warunki i gdzie będzie istniała możliwość stałego dostępu dla osób zainteresowanych tematem – dodał J. Korulczyk.

– Na zbiór składają się druki ulotne, zdjęcia, biuletyny oraz obiekty, które nie są materiałami archiwalnymi, ale stanowią integralną część zbioru – wymienia dyrektor Archiwum Państwowego Dariusz Magier. Materiały ulotne to plakaty, ulotki, cegiełki dokumentujące pomoc aresztowanym w czasie stanu wojennego, wezwania do strajków. Niektóre z nich są własnoręcznie sporządzone przez radzyńskich członków „Solidarności” . Zdjęcia pochodzą ze strajków i spotkań członków pierwszego wolnego związku zawodowego. Wśród biuletynów są wydawnictwa Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, ale też broszury radzyńskie, w tym te cenniejsze, do których zaliczyć można projekty z odręcznymi poprawkami, ocenzurowane w stanie wojennym koperty pocztowe, solidarnościowe znaczki pocztowe alternatywne do oficjalnych znaczków Poczty Polskiej. Na obiekty składają się wpinki i opaski strajkowe. – Całość tworzy bardzo interesujący zbiór, który wnosi wiele nowych informacji do naszej wiedzy o najnowszej historii Radzynia i jego najbliższej okolicy – ocenia dr Dariusz Magier 

–  Cieszymy się że nasze zbiory dotyczące początków „Solidarności” w naszym mieście wzbogaciły się o tak cenne materiały. Zbiory zostaną opracowane i włączone do zasobu archiwum, będą dostępne dla badaczy, historyków, wszystkich zainteresowanych – zapewnił dyrektor D. Magier.

DSC_2069

Rocznica śmierci króla Kazimierza Wielkiego (5 XI 1370)

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zaproszenie na film „Pachołki Rosji”

Skomentuj