banner

Akcja SOSW z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej zaprasza do czynnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, który obchodzony jest 21 marca pod patronatem ONZ.

„Dzień kolorowej skarpetki”, to akcja promowana przez SOSW w ramach VIII Dni z Autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, której celem jest pokazanie, jak bardzo brak wiedzy i negatywne stereotypy determinują życie osób z ZD, ograniczając ich potencjał i możliwości. W efekcie “zostają z tyłu” – na końcu społeczeństwa. „Nie zostawiaj nikogo w tyle”, to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Osób
z Zespołem Downa.

Zespół Downa to nie choroba, ale zespół wrodzonych wad genetycznych. Trisomia 21, czyli potrojenie 21 chromosomu w kodzie genetycznym. Ten dodatkowy, trzeci chromosom determinuje funkcjonowanie tych osób. Każda osoba z zespołem jest inna, zarówno pod względem osobowości, temperamentu, sprawności intelektualnej i fizycznej. Jednak ich oczekiwania i marzenia są takie same jak reszty społeczeństwa. Wszyscy potrzebują akceptacji i miłości, tak samo odczuwają smutek i żal w przypadku odrzucenia. Dzieci z zespołem Downa są radosne i miłe, niezwykle pogodne, pomocne, o uczuciowej naturze. Potrzebują pozytywnych wzorców i kontaktu z rówieśnikami.

Wszystkie osoby z Zespołem Downa mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W dniu 18 marca wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wraz z opiekunami, wyszli na ulice Radzynia Podlaskiego w celu promowania obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa.
Uczniowie rozdawali napotkanym mieszkańcom ulotki informacyjne zachęcające do aktywnego uczestnictwa w obchodach, kolorowe balony i drobne upominki. Odwiedzili Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Szkołę Podstawową Nr 1 i 2 oraz Przedszkole Miejskie Nr 1. Przedstawiciele placówek, na znak solidarności z osobami z zespołem Downa, prezentowali narysowaną w poprzek dłoni linię prostą, która jest jedną z cech charakterystycznych dla zespołu Downa.

Anna Krupska

Dzień otwarty w LO w Komarówce

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wielkanocny konkurs plastyczny w gminie Wohyń

Skomentuj