Dążyć do doskonałości przez bycie dobrym człowiekiem- Artur Kocyła vs Proust