„Bądźcie świadkami miłosierdzia” – XVI Dzień Papieski, Dzień Patrona w ZPO w Borkach

Słowa „Bądźcie świadkami miłosierdzia” były hasłem XVI Dnia Papieskiego, który 9 października obchodzono w całej Polsce. Dla Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach stały się zaś motywem przewodnim uroczystości, poświęconych Patronowi, Janowi Pawłowi II.

Uczniowie i rodzice, nauczyciele, pracownicy oraz zaproszeni goście (wraz z pocztami sztandarowymi obu szkół) wzięli udział we Mszy świętej, celebrowanej przez księdza proboszcza Kazimierza Dudka. Po liturgii i złożeniu przez przedstawicieli uczniów kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II udaliśmy się do szkoły, gdzie w hali gimnastycznej odbyła się dalsza część uroczystości. Ten dzień był szczególnie ważny dla 7 uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas I gimnazjum – zgodnie z tradycją szkoły Dzień Patrona jest także dniem ślubowania klas pierwszych.

Po powitaniu przez Marka Makosza przybyłych gości, prowadzący całą uroczystość Kuba Sposób (klasa IIA) rozpoczął część oficjalną. Najważniejszym momentem było właśnie ślubowanie klas I naszych szkół. I najmłodsi, i ich starsi koledzy przyrzekali być dobrymi uczniami, dobrymi ludźmi i obywatelami. Ślubujący z klasy I szkoły podstawowej zostali jeszcze uroczyście pasowani na uczniów przez panią wicedyrektor, Jolantę Guz, a odciskiem kciuka potwierdzili słowa składanego przyrzeczenia.

Następnie głos zabrała pani wicedyrektor, która w krótkim wystąpieniu nawiązała do hasła Dnia Papieskiego przypominając zebranym, czym jest miłosierdzie. Powiedziała również, że najlepszym wzorem dla nas jest właśnie Jan Paweł II, który jak mało kto potrafił w czyn wprowadzać słowa o miłosierdziu. Także ksiądz proboszcz Dudek mówił o  Patronie jako nie tylko autorytecie moralnym, ale przede wszystkim jako o człowieku dobrym, który zawsze chciał swym sercem ogarnąć wszystkich ludzi. Następnie głos zabrał pan Marek Korulczyk, doradca wójta gminy Borki, który mówił o wartości rodziny i tradycji, konieczności wzajemnej pomocy.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, przygotowana przez teatrzyk gimnazjalny „Gram, bo mi kazali”. Montaż słowno – muzyczny nawiązywał do hasła Dnia Papieskiego, problemów współczesnego człowieka, a za motyw przewodni można uznać słowa piosenki w wykonaniu Natalii Bernackiej I Mateusza Pawelca oraz całego zespołu: „ Nie wstydź się mówić, że kochasz”.

Spotkanie zakończyła pani Guz, która podziękowała występującym za dostarczone wrażenia artystyczne i emocjonalne, gości zaprosił zaś na „kremówki” – tych, już chyba nierozerwalnie kojarzonych z Janem Pawłem II, ciastek nie mogło zabraknąć na obchodach święta Patrona. Rada Rodziców już po raz drugi przeprowadziła akcję sprzedaży „papieskich kremówek” przed i po Mszach, odprawianych w kościele w Borkach. Pani wicedyrektor podziękowała także nauczycielom, zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: paniom Agnieszce Kochańskiej i Małgorzacie Górnej(część artystyczna), pani Jadwidze Suska (dekoracje), paniom Danucie Witek, Monice Skrzyszewskiej i Annie Miaskowskiej (ślubowania klas I), paniom Małgorzacie Sałacie, Marzenie Dudek, Bożenie Kusyk (dekoracje szkoły i stołówki). Szczególne słowa podziękowania trafiły do Rady Rodziców, pani Guz podkreśliła ogromne zaangażowanie rodziców w organizację święta, aktywność i pomysłowość, bez których trudno byłoby zrealizować tak ważne dla życia szkoły wydarzenie.

Małgorzata Górna

Foto: Natalia Górna (ZPO)

Odpowie za włamanie i kradzież

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Jutro sesja Rady Gminy w Komarówce

Skomentuj