Darmowy Program PIT

Lans czy ignorancja?

Nieznana szerzej Fundacja Wolności z Lublina skierowała do radzyńskiego starostwa powiatowego pismo ze skargą, w którym pada zarzut o prowadzeniu przez Stowarzyszenie „Podróżnik” i Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „działalności gospodarczej bez rejestracji i być może niezgodnie z zapisami statutu„. Z uzasadnienia wynika, że oba stowarzyszenia nie przewidziały jakoby w statucie możliwości prowadzenia takiej działalności. Jednocześnie został skierowany wniosek do wojewody o wygaszenie mandatu radnego powiatowego Roberta Mazurka.

W przypadku Stowarzyszenia „Podróżnik” i radnego Roberta Mazurka jest to powrót do tematu, który był już przerabiany. Zdanie Starostwa na ten temat jest już znane i było prezentowane publicznie. Nowością jest za to dołączenie RaSIL.

Statut RaSIL w punkcie 42 mówi, iż stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność w zakresie reklamy oraz wydawania książek, a §13 – że fundusze stowarzyszenia powstają między innymi z reklam.

RaSIL w bardzo niewielkim stopniu współpracuje ze Starostwem. W 2019 r. wnioski o dotacje powiatu dla RaSIL zostały odrzucone, a w 2020 r. przyznane zostało 1000 złotych, z którego Stowarzyszenie zrezygnowało. Jedynie raz, w okresie Świąt Wielkanocnych, starosta zamówił życzenia świąteczne na portalu Radzyń Info. Jest to jedyny rachunek, jaki RaSIL wystawiło starostwu. Na jednej z sesji Rady Powiatu radna Maria Szajda-Cupryn zadała nawet pytanie staroście, dlaczego brak jest współpracy z RaSIL.

W świetle powyższych faktów nasuwa się pytanie czy pismo skierowane do starosty jest próbą lansowania się fundacji czy też brakiem wiedzy?

COVID-19 w powiecie: 7 nowych zakażeń, 2 zgony

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

COVID-19 w powiecie wczoraj i dziś

Skomentuj