Darmowy Program PIT

Dotacje dla OSP powiatu radzyńskiego w roku 2020

W 2020 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu radzyńskiego otrzymały z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 384500 zł. tj: 287000 zł. z MSWiA (zadanie publiczne pod tytułem: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych) oraz 97500 zł. z KSRG (zadanie publiczne pod tytułem: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego). Podziału dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy gotowości operacyjnej, która określa usprzętowienie, mobilność, usytuowanie w obszarze chronionym, stan wyszkolenia oraz analizy ilości wyjazdów poszczególnych jednostek OSP. Dotację przyznano dla niżej wymienionych jednostek:

– OSP Bedlno (gmina Radzyń Podlaski) kwota 180.000 zł. – sprzęt transportowy (zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego),

– OSP Borki (gmina Borki) kwota 5500 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne

– OSP Branica Radzyńska – Kolonia (gmina Radzyń Podlaski) kwota 6000 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne,

– OSP Brzostówiec (gmina Radzyń Podlaski) kwota 6000 zł. – sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej,

– OSP Czemierniki (gmina Czemierniki) kwota 5500 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne,

– OSP Derewiczna (gmina Komarówka Podlaska) kwota 2500 zł. – sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej,

– OSP Kąkolewnica (gmina Kąkolewnica) kwota 5500 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne,

– OSP Komarówka Podlaska (gmina Komarówka Podlaska) kwota 33.000 zł.   – inwestycja budowlana (remont garażu).

– OSP Niewęgłosz (gmina Czemierniki) kwota 11.000 zł. – inwestycja budowlana (remont garażu),

– OSP Nowiny (gmina Borki) kwota 2500 zł. – sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej,

– OSP Paszki Duże (gmina Radzyń Podlaski) kwota 20.000 zł. – sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (zakup rozpieracza ramiennego z akcesoriami),

– OSP Przegaliny Duże (gmina Komarówka Podlaska) kwota 5500 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne,

– OSP m. Radzyń Podlaski kwota 13000 zł. – sprzęt do zawodów MDP

– OSP Sobole (gmina Ulan – Majorat) kwota 5.500 zł. – sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej,

– OSP Suchowola (gmina Wohyń) kwota 10.000 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne,

– OSP Wierzchowiny (gmina Ulan – Majorat) kwota 8000 zł. – sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej,

– OSP Wohyń (gmina Wohyń) kwota 5500 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne,

– OSP Wygnanka (gmina Kąkolewnica) kwota 54.000 zł. – sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne (zakup średniego zestawu hydraulicznego oraz aparatów OUO, doposażenie jednostki związane z planem włączenia jej do KSRG – jesień 2020),

– OSP Żabików (gmina Radzyń Podlaski) kwota 5500 zł. – wyposażenie osobiste i ochronne

 

Tekst: st. kpt. Dariusz Niedziela

Pożar w Kępkach

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Nowe pomoce dydaktyczne w SP w Turowie

Skomentuj