Droga Bojanówka-Lisiowólka wyremontowana

Droga powiatowa Bojanówka – Lisiowólka została wyremontowana. Na początku tygodnia (12.10) firma Fedro z Osiecka ukończyła remont drogi powiatowej nr 1234L Bojanówka – Lisiowólka. Wyremontowany odcinek ma długość około 1 450 metrów bieżących.

W ramach prac drogowych wykonano:
– Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5 m,
– Remont przepustu,
– Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m²,
– Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej w ilości 100 kg/m²,
– Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy.

Wartość robót to 391.830,00 zł brutto. 50% tych kosztów zostało sfinansowanych przez gminę Wohyń.

2 oddziały szpitala z powrotem przyjmują pacjentów

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

XX Dzień Papieski w SP w Białce

Skomentuj