banner

Dyrektor Zawada o sytuacji szpitala

Poprawiła się stabilność finansowa, nie brakuje jednak problemów, wynikających z braku pieniędzy, personelu i sprzętu. Przekłada się to nieraz utrudniony dostęp do pewnych rodzajów usług dla pacjentów.

Dyrektor Zawada w obszerny sposób przybliżał obraz stanu ochrony zdrowia na Sesji Rady Powiatu, jaka odbyła się 7 grudnia w czwartek. Dyrektor stwierdził, że  wyniku zmian dokonanych w związku z ostatnią reformą i powstaniem Sieci Szpitali, do której wpisany jest radzyński  SP ZOZ, poprawiła się sytuacja jednostki pod względem stabilności. Zwiększyła się swoboda szpitala w dysponowaniu środkami finansowymi w ramach kontraktu. Szpital musi jednak mieścić się w wyznaczonym planie finansowym.

– Zagwarantowano nam obowiązywanie umowy na udzielanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 października 2017 roku – stwierdził dyrektor. –Do tej pory umowy były aneksowane, z czego wynikała niepewność co do ich finansowania i kontynuacji ich realizowania w przyszłości.

Nie brakuje jednak problemów. Poziom finansowania nie zabezpiecza potrzeb lokalnej społeczności w zakresie ilości udzielanych świadczeń. Wydłużają się kolejki do specjalistów. Nie przybywa lekarzy, a poziom finansowania nie nadąża za wzrastającymi ustawowymi zobowiązaniami wzrostu płac dla pracowników.

Nie został rozwiązany problem nocnej świątecznej opieki zdrowotnej – wręcz przeciwnie. Szpitale zostały ustawowo zobowiązane do realizacji tego zadania, jednocześnie w przypadku radzyńskiego szpitala obcięto środki na ten zakres usług. – Jak jednocześnie przy jednym zespole lekarsko-pielęgniarskim przyjmować pacjentów w gabinecie i zarazem jechać na wizytę domową? – pytał dyrektor.

Różni się przybliżony czas oczekiwania w poszczególnych poradniach: neurologiczna – 5 miesięcy; endokrynologiczna – 7 miesięcy; kardiologiczna i ortopedyczna – w obu po 4 miesiące; alergologiczna i laryngologiczna – w obu po miesiąc; ginekologiczno-położnicza – 3 tygodnie; okulistyczna – tydzień. Bez kolejki dostaniemy się do następujących poradni: pulmonologicznej (choroby płuc), dermatologicznej, chirurgicznej, poradni uzależnień i do poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych.

Czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne na oddziale rehabilitacji wynosi odpowiednio pół roku i rok dla przypadków pilnych i stabilnych.  Na rehabilitację ambulatoryjną w trybie pilnym oczekuje się od 2 tygodni do  3 miesięcy; w trybie stabilnym – od 2 do 9 miesięcy (w zależności od rodzaju zabiegów). Na oddziale dziennym czas oczekiwania wynosi zaś aż… 2 lata. Długie czasy oczekiwania są związane z brakami sprzętowymi.

Czas oczekiwania na planowane przyjęcie na poszczególne oddziały szpitalne także różni się znacząco. Na oddziale ortopedycznym w przedziale endoprotezy kolana i biodra w związku z wyraźnym wzrostem zapotrzebowania wystąpił znaczny wzrost wykonywanych zabiegów i kolejki praktycznie nie ma. Tydzień trzeba czekać na przyjęcie na oddziały chirurgiczny, dzienny psychiatryczny i detoksykacji. Jednak już na oddział psychiatryczny poczekamy miesiąc, na leczenie uzależnień – 2 miesiące. Zaś na oddziały neurologiczny i reumatologiczny trafimy po 3 miesiącach czekania.

Arti Sentemo gościem 18. akcji „Polacy-Rodakom”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Mieszkanie+” coraz bliżej gminy Borki

Skomentuj