„Etapy Niepodległości” 1917-1919

W „Archiwalnym kalejdoskopie zdarzeń” prezentujemy kolejne źródła z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Odnalezione dokumenty to przykład druku ulotnego zachęcającego do nabywania Pożyczki Odrodzenia Polski oraz Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości rozesłany do instytucji podległych pouczający, jak należy propagować dobrowolną Polską Pożyczkę Państwową.

Zarówno afisz, jak i dokument znajdujący się poniżej pochodzą z 1919 r. Niewielkich rozmiarów  druk propagandowy po spełnieniu swej roli został wykorzystany, jako papier maszynowy w pracy jednego z urzędów. Być może dlatego ocalał.

W tym miejscu warto dodać, że szeroką akcję w celu rozwinięcia pożyczki wewnętrznej, najpierw dobrowolnej, a następnie przymusowej rozwinął Władysław Grabski – minister skarbu oraz dwukrotny premier  II Rzeczypospolitej. Potrzeby odbudowującego się Państwa były duże. Głównym celem pożyczki, zgodnie z założeniami autora reformy walutowej było zrównoważenie budżetu oraz ustabilizowanie spadającej wciąż marki polskiej. Ustawa w przedmiocie wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej została uchwalona 16 lipca 1920 r. Zgodnie z jej postanowieniami do pokrycia pożyczki miały być pociągane osoby prawne, „trudniące się działalnością obliczoną na zysk, i z tego tytułu opodatkowane” oraz „osoby fizyczne, których majątek ruchomy lub nieruchomy przedstawia wartość wyższą od 100 000 marek lub roczny dochód z pracy zarobkowej jest wyższy od 36 ooo marek”.

 

 

Wieczór autorski Teresy Tętnik

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Pomścili Młodzieżówkę

Skomentuj