banner

„Gdzie zgoda, tam zwycięstwo” – wójt Wiesław Mazurek podsumował 4 lata pracy

W czwartek, 18 października, odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy. Wójt Wiesław Mazurek zdał obszerne sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 2014-2018. Podziękował też Radzie Gminy i sołtysom za owocną współpracę.

Wójt Wiesław Mazurek we wstępie swego sprawozdania podkreślił znaczenie dewizy Gminy Radzyń – „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo” – Według tego hasła pracujemy każdego dnia – mówił Wiesław Mazurek. –Staramy się za wszelką cenę współpracować ze sobą.

Wymieniał długą listę osiągnięć, które udało się zrealizować w mijającej kadencji. Podkreślił znaczenie powstania funduszu sołeckiego, dzięki któremu udało się wykonać wiele inwestycji. Zaznaczył, że liczą się nie tylko inwestycje materialne, ale przede wszystkim te, których nie widać gołym okiem, czyli więzi międzyludzkie. – Każdego dnia podnosimy poziom życia i poziom wymagań – stwierdził zarazem.

Mazurek szczególny nacisk położył na edukację dzieci i młodzieży. Przypomniał, że Szkoła Podstawowa w Białce jako pierwsza w Polsce nosiła imię Jana Pawła II. – Wszystko, co robimy, robimy z myślą o naszych mieszkańcach, ale zwłaszcza z myślą o tych najmłodszych-mówił wójt, podkreślając zarazem znaczenie wychowania, które zaczyna się w domach rodzinnych. W kontekście nauczania historii i wychowania patriotycznego przypomniał także o imieniu Gimnazjum im. Żołnierzy Wyklętych w Białej. Wójt podkreślił, że troska o dzieci ma też wymiar materialny. Każdy uczeń w gminie może dostać ciepły posiłek na terenie szkoły. Zbudowano także całą sieć przedszkoli. Wybudowano salę gimnastyczną ze stołówką w Zabielu i wiele boisk. Ważnym elementem troski o młodzież są także nagrody wójta i fundowanie stypendiów szkolnych.

Ponad rok minął od czau, gdy przywrócono możliwość podróżowania koleją – dworzec w Bedlnie Radzyńskim. – Jako jedyny samorząd zaangażowaliśmy się w remont tego peronu – podkreślił wójt. Przypomniał także, że utworzono 50 odcinków dróg asfaltowych, przy budowie których nieraz pracowali sami mieszkańcy. mi.n Radzyń-Płudy, na którą czekano kilkadziesiąt lat, choć to „tylko” 4 km. Wykupiono także wiele działek, by wybudować drogi łączące, umożliwiając dojazd na pola, ułatwiając kontakt ze światem mieszkańcom, zwłaszcza w okresach zimowych. – Takich zadań jest bardzo dużo – podkreślił Wiesław Mazurek.

Przypomniał także, że całkiem niedawno powstał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. – Pracują tam dwie osoby po pół etatu, nie generujemy kosztów, ale pomagamy naszym mieszkańcom – mówił wójt, wymieniając wśród działań GOKiS-u m.in. wyjazdy dla dziecina mecze piłkarskie, zajęcia w czasach wakacji, a także organizowanie wycieczek. – 1 marca tego roku po raz pierwszy zabrzmiały instrumenty Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Radzyń Podlaski – mówił wójt, podkreślając, że 7 uczniów z gminy już zagrało w orkiestrze pod batutą Tomasza Nurzyńskiego.

Wymieniał także liczne inne dokonania, takie jak wybudowanie hali w Białce czy rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej. Wybiegał także myślą w przyszłość, czego dowodem jest zaprezentowany na sesji plan budowy nowego budynku szkoły w Branicy Radzyńskiej.

Przypomniał także, że gmina uczestniczy w wydarzeniach o zasięgu krajowym, takich jak Światowe Dni Młodzieży, czy 1050-lecie Chrztu Polski, a także wojewódzkim czy diecezjalnym. Wójt nie zapomina zarazem o znaczeniu lokalnych wydarzeń, czego najlepszym przykładem są Dożynki Gminne, co roku organizowane w innej miejscowości, które są okazją do stymulowania rozwoju i integracji. W trosce o tę ostatnią co roku wszyscy mogą brać także udział w takich wydarzeniach jak choćby wigilia gminna.

Wójt podkreślił wagę pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno z funduszy unijnych, jak i ministerialnych. Zaznaczył, że stara się współpracować z instytucjami takimi jak Kościół czy wojsko dla dobra wspólnego.

Zwrócił się ze słowem podziękowania do sołtysów, podkreślając ich rolę jako głowy wsi. Zaznaczył, że są w tym gronie osoby, które służą swoim mieszkańcom już kilkadziesiąt lat. Wszystkim współpracownikom, na czele z przewodniczącą Rady Gminy, Anną Grochołą, członkom Rady Gminy i sołtysom wójt złożył serdeczne podziękowania za owocną współpracę w mijającej kadencji. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Z kolei ze słowami podziękowania skierowanymi w stronę wójta zwrócili się w imieniu całej Rady przewodnicząca Anna Grochoła oraz radni-seniorzy – Jan Marciniuk oraz Barbara Kościuczyk, którzy wręczyli włodarzowi bukiet kwiatów.

W sieci: wójt Mazurek podsumowuje kadencję

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Czyste powietrze” dla Radzynia, czyli spotkanie w sprawie ekodopłat