Darmowy Program PIT

Trzy jednostki OSP zostaną doposażone

Gmina Radzyń Podlaski otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu doposaży trzy jednostki OSP w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym.

W dniu 20 sierpnia 2018r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Wiesław Mazurek podpisał umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom.

Na ten cel została przyznana dotacja w kwocie 40065,30 zł., co stanowi 99% całości zadania. Gmina Radzyń Podlaski na ten cel przeznaczy 1% tj. 404,70 zł.

Zakupiony sprzęt tj. defibrylatory AED, pilarka ratownicza, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz latarka akumulatorowa zostaną przekazane dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG : Branica Radzyńska, Żabików, Paszki Duże.

Półkolonie rozpoczęte

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

W sieci: „50+ kultury w Ulanie”

Skomentuj